Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Sådan søger I

Her finder I ansøgningsskema, lodsejeraftale og vejledninger.

For at få støtte til at etablere en sti som et spor i landskabet, skal I sende en ansøgning til Sekretariatet. Husk, at der kun gives støtte til materialer og ikke til lønninger af arbejdstimer, udgifter til befæstning af stien, konstruktion af broer eller lignede. Hvis dette er nødvendigt for sporet, er det muligt at søge supplerende midler andre steder. Midlerne kan både komme fra private og offentlige sponsorer eller fonde.

Ansøgningen er delt op i to dele. Første del er selve ansøgningen til Sekretariatet, der skal indeholde

  • Ansøgningsskemaet

  • Underskrevne lodsejeraftaler (bagerst i ansøgningsskemaet)

  • En udfyldt materialeliste

  • Et kort over stien

I ansøgningsskemaet skal I bl.a. beskrive, hvad der er særligt ved stien og hvilke lokale foreninger, organisationer og grupper osv., der står bag. Jo flere I er, jo større tilskud kan I få. Er I således én eller flere foreninger, der står på listen over ’Fondsprivilegerede stigrupper’, kan I få op til 75 % økonomiske støtte direkte fra Sekretariatets sti-pulje. Stier, der ikke falder under kategorien ’ Fondsprivilegerede stigrupper’, kan få 50 % økonomisk støtte. Skolespor kan få 100 % finansiering. De fondsprivilegerede stigrupper skal sikre en så stor lokal opbakning og engagement omkring stien som muligt, både i etablerings- og vedligeholdelsesfasen. Det samlede budget bliver udregnet på baggrund af jeres materialeliste - vær derfor grundig, når I udfylder denne.

Anden del af ansøgningen er en ansøgning om restfinansiering på enten 25 eller 50 % til eksempelvis det lokale Nordea Bankråd. Dette gøres så snart, at sekretariatet har givet et tilsagn og godkendt jeres projekt. Det er op til jer, hvordan I vil finansiere restfinansieringen, men sekretariatet vejleder gerne omkring mulige fonde og sponsorater. Der er mulighed for at få et lille logo fra en sponsor på bagsiden af folderen. I forbindelse med ansøgningen, tages en snak om den endelige finansiering.
Som standard anbefaler sekretariatet at søge restfinansiering hos Nordea-fondens støtte til lokale projekter (de lokale Nordea Bankråd). Læs mere her.

Nedenfor finder I ansøgningsskema/lodsejeraftaler og materialeliste, som udfyldes og sendes elektronisk til spor@lf.dk. I kan også få materialerne tilsendt af sekretariatet.

Ansøgningen sendes til sekretariatet, som behandler jeres ansøgning i løbet af et par uger. Herefter modtager I enten en godkendelse eller et afslag. Et afslag er altid begrundet!

Hvis I har spørgsmål, inden I udfylder ansøgningsskemaet, er I velkomne til at kontakte sekretariatet for hjælp.

Sekretariatet for Spor i Landskabet
Landbrug & Fødevarer
Axeltorv 3
1609 København V
Telefon: 33 39 40 00
E-mail: spor@lf.dk  
Hjemmeside: www.spor.dk