Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Økonomi

Sådan rejser du penge til dit Spor.

Efter godkendelsen vurderes, i samarbejde med sekretariatet, hvilke materialer der er behov for til etablering af Sporet. Det gælder pæle, retningspile, folderkasse, infostandere, korrektur og opsætning af folder samt tryk.

Nordea-fonden har stillet en stipulje til rådighed for ”Spor i Landskabet”. Puljen administreres af sekretariatet og kan støtte med op til 75 % af materialerne til etablering. Restfinansieringen skal tilvejebringes fra andre kilder. Der kan evt. søges yderligere støtte fra Nordea-fonden gennem fondens uddelinger til lokalt forankrede projekter. Ansøgning herom skal afleveres til Nordeas regionale bankrådsområde. Se www. Nordeafonden.dk under ”Ansøgning”. Sekretariatet vil være behjælpelig med ansøgningsskema hertil.

Sekretariatet støtter ikke lønninger, udgifter til befæstning af stien, konstruktion af broer eller lignede. Hvis dette er nødvendigt for sporet, er det muligt at søge supplerende midler andre steder. Midlerne kan både komme fra private og offentlige sponsorer eller fonde.

Det er op til jer, hvordan I vil finansiere ekstraomkostninger, men sekretariatet vejleder gerne omkring mulige fonde og sponsorater. Der er mulighed for at få et lille logo fra en sponsor på bagsiden af folderen.

I forbindelse med ansøgningen, tages en snak om den endelige finansiering.

Udlodningsmidler til friluftsliv