Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
hestemoelle

Hvem kan få et spor?

Læs om forskellige typer spor og de muligheder, konceptet byder på.

Hvem kan lave en sti under Spor i Landskabet?
Både lodsejere, stigrupper, lokale foreninger og borgere kan etablere nye stier. De fleste kan få en sti under Spor i Landskabet, da der gerne må være variationer af stierne, som giver forskellige oplevelser. Det er altså op til jer, hvordan stien kommer til at se ud.

En sti under Spor i Landskabet bliver etableret på baggrund af frivillige aftaler og frivillig arbejdskraft. Derfor er det vigtigt, at I gør jer klart, at det er jer, der skal gøre meget af arbejdet for at etablere stien. Det vil bl.a. sige, at det er jer, der skal:

  • skrive teksten til sporfolderen og læse korrektur mv. 
  • sørge for den fysiske etablering af stien, som fx at grave pæle i jorden. 
  • sørge for vedligeholdelse af stien.

Jo flere I er om at etablere og vedligeholde stien, jo bedre. Man kan med fordel gå flere lokale foreninger og organisationer sammen, for dermed at skabe større opbakning og engagement omkring stien. Sekretariatet vil gerne prioritere de stier, der har stor lokal opbakning og forankring, bl.a. ved at give større økonomisk tilskud. Projekter, hvor én eller flere lokale foreninger står bag etableringen, betegnes som 'fondsprivilegerede' og kan få op til 75 % direkte økonomisk støtte fra sti-puljen. Andre stier kan få op til 50 % direkte økonomisk støtte fra sti-puljen. Skolespor kan få 100 % finansiering. Sekretariatet har udarbejdet en liste over de typer foreninger, grupper, institutioner mv., der betegnes som 'fondsprivilegerede sti-grupper'. Se listen her.

Betingelser for Spor i Landskabet
Stien må ikke gå for tæt på fredede diger, gravhøje og lign. For nærmere råd og vejledning kontakt Naturstyrelsen.

Vær opmærksom på, om der er dyr eller fugle i området, som i perioder kræver særlige hensyn, og  skriv evt. dette ind i folderen.

Et Spor i Landskabet skal give øget adgang til ”det åbne land”. Det vil sige, at man ikke udelukkende kan lave et ruteforløb på en vej eller sti, som allerede er åbent for offentligheden. Det er et krav, at man med ruten åbner op for nogle nye områder af naturen. Stien skal desuden også give adgang til nogle spændende oplevelser, det kan f.eks. være en sø, en skov eller et andet dejligt naturområde.

For at stien kan etableres som et Spor i Landskabet, skal stien have et navn, der skal laves en folder og stien skal etableres med Spor i Landskabets materialer. Sidst, men ikke mindst, skal der være en kontaktperson tilknyttet, som både i etableringsfasen og efterfølgende er hovedansvarlig for, at stien er fremkommelig, og at der er foldere i folderkassen. Desuden skal alle de berørte lodsejere skrive under på, at stien må etableres.

Læs mere i afsnittet Overvejelser inden etablering.