Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Sporet ved Vrå-Ure Skove

Natursti ved Fynslund, 10 km nordvest for Kolding.
Sti på 3,5 km

Sporet ved Vrå-Ure Skove starter på Fynslundvej 76, ca. 10 km nordvest for Kolding.
Kolding Herreds Landbrugsforening og Danmarks Naturfredningsforening byder velkommen til Sporet ved Vrå-Ure Skove. Den afmærkede rute er ca. 3,5 km lang. God tur.

1. Rytterskole
Gennem skoven følger sporet en gammel kirkesti til Lejrskov Kirke/skolesti til skolen i Vrå. Skolen var den første i Lejrskov/Jordrup sogne, som blev oprettet blandt de 240 såkaldte Rytter-skoler fra 1721 på foranledning af Kong Frederik d. IV. Navnet Rytterskole stammer fra det der dengang hed Koldinghus Rytterdistrikt. Skolen ligger på Fynslundvej 46 og er nu privat beboel-se.

2. Rigt fugleliv
Skoven ejes af gårdejere i området og er en blanding af ældre løvskov og yngre nåleskov. Ved orkanen i december 99 væltede store områder af skoven. Nu er her plantet løvtræer, som bedre kan modstå kommende storme. Dyrelivet tæller blandt andet rådyr, ræv og grævling. Af fugle ses ravnen ofte nær indgangen til skoven ved P-pladsen. Musvåge og spurvehøg har deres faste tilholdssteder i skovene, og den sjældne grønspætte ses ofte her. I de tilknyttede skove findes hvepsevåge og duehøg.

3. Vandhuller
På Ure skovvej passeres både naturlige vandhuller i lavninger og opgravede vandhuller. I vand-rige perioder kan vadefugle som svalekliren og skovsneppen iagttages.

4. Storslået udsigt
Det næsthøjeste sted i miles omkreds (93 m.o.h.) ses mod vest ved udgangen til Kirsbølvej. Her-fra udspringer kilder, som forløbere for Jordrup - , Hundsholt - og Truds Bæk. Nyd den storslå-ede udsigt her fra vejen.

5. Hulvej
Et stykke sydpå ad Kirsbølvej møder man en gammel hulvej fra »nyere« tid. Den er udgravet for at lette passagen med hestevogne og kreaturer til markerne nedenfor. Vejens smalle spor vidner om, at nutidens trækkraft – traktorerne – ikke har brugt vejen.

6. Gammel smedje
Lidt fra vejen ligger et idyllisk stråtækt hus (nr. 19). Nærmere ved vejen lå indtil slutningen af 1930’erne en smedje. Smed Hansen eller »Fatter Smed«, var kendt for at kunne sko vanskelige heste. Det fik folk til at komme langvejs fra.

7. Trinkærhus
(ikke på ruten) Det gamle bindingsværkshus »Trinkærhus«, er indenfor de senere år nydeligt restaureret Det stammer tilbage fra begyndelsen af 1700-tallet. Bindingsværk afløste de såkaldte Bulhuse, som var opført af f.eks. massive egeplanker. Bulhuse blev forbudt i 1500-tallet for at sikre øvrigheden træ til bygning af slotte og skibe til flåden.

8. Gammel grusvej
Langs hegnet/diget har oprindeligt gået en grusvej, som nu ligger lidt sydligere herfor.

9. Vrå møllegård
Herfra kan man skue vidt mod sydvest. Betegnelsen Vrå Møllegård fortæller, at her har ligget én af mange møller. Her blev malet korn først ved vindkraft, senere ved motorkraft. Møllen afslut-tede sit virke som Korn- og Foderstofforretning i 1969.

10. Troldhedebanen
Efter turen langs det vestlige skovbryn, fortsættes langs hegnet til et stykke af den tidligere Troldhedebane, fra Kolding til Troldhede ved Grindsted. Banen blev åbnet i 1917 som landets længste privatbane (84 km). Den havde stor betydning for oplandenes udveksling af gods, post, dyr og personer. Udviklingen af øvrige transportformer(biler/lastbiler) gjorde, at banen måtte lukke i 1968. Øst og vest herfra er der natursti på en del af den gamle bane. Nærmere om banens tilblivelse og historie kan ses på den tidligere Dybvadbro Station ved Kolding.

Rutekort

Sporfolder

Kontakt Lodsejer