Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Sporet ved Tranekær Mose

Natursti ved Gesten, 15 km vest for Kolding.
Sti på 5,5 km

Sporet til Tranekær Mose, starter i landsbyen Gesten som ligger ca. 15 km. vest for Kolding.
Den afmærkede rute er ca. 5,5 km lang. God tur.

1 - Troldhedebanen
På Stilundvej ligger det gamle ledvogterhus, leddet blev vogtet af konen, mens manden arbejde-de ved banen. Fra Stilundvej går stien på den tidligere Troldhedebane, der er fra 1917. Den var Danmarks længste privatbane (97,4 km), men blev nedlagt i 1968. Endnu ses banens gamle re-mise, hvor der var værksted for togene. I dag er der vognmandsforretning.

2 - Gesten kær
Efter stationsterrænet er der udsigt over Gesten Kær, som engang var et stort ufrugtbart og sum-pet område, som blev afvandet og omdannet til frodige engarealer i 1890’erne.

3 - Kærholm
Gården »Kærholm« er anført i lensjordebogen i 1573.

4 - Gesten å
Efter at have krydset Gesten Kærvej går sporet over Gesten å, der løber ud i Vejen å og derefter i Kongeåen. Lidt syd for overgangen lå Gesten Vandmølle, der er omtalt allerede i 1325. Senere lå her en stampemølle og fra 1880 et hammerværk (Gestens ældste industri).

5 - Langbjerg plantage
Langbjerg plantage blev plantet i 1891 og ligger på en lille bakke. I Plantagen ligger en skyde-bane og en festplads, der er blevet lavet i 1892. På pladsen står en mindesten for E.M. Dalgas og lægen August Petersen, der talte for, at heden skulle beplantes. Kvasbunkerne er hjemsted for smådyr som brud, mår, ilder, hugorm, snog og stålorm.
Turen går videre forbi en skovbørnehave, hvor det er tilladt at tage sig et hvil og benytte grillen. Herfra går sporet videre forbi det gamle savværk.

6 - Staushede plantage
Fra Langbjerg går sporet til Staushede Plantage, hvor en sten markerer indgangen til den 180 ha. store plantage. Før beplantningen i 1880’erne, var Staushede en stor hedeslette, der var øde, vildsom og kun beboet af fattigfolk. I dag er Staushede Plantage under fredskovspligt, og har bl.a. er rigt fugleliv. Det mest almindelige træ er rødgranen men også fyr, lærk og løvtræer vok-ser i plantagen.

7 - Tranekær mose
Mosen er et såkaldt dødishul dannet af en smeltet isblok fra sidste istid. Under besættelsen blev de nuværende moser dannet ved tørvegravning. Da man udgravede tørv fandt man i mosen bl.a. et meget velbevaret hoved af en urokse, men også dele af bævere og kronhjorte dukkede op un-der tørvegravningen. Under krigen fandt man også birkemusen, at meget sjældent pattedyr i Danmark. I dag er der gedder i mosen, der trives godt i det svovlholdige vand. Også svaner, æn-der og blishøns synes god om livet i mosen.

Rutekort

Sporfolder

Kontakt lodsejer