Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Sporet ved Nagbøl Skov

Natursti i Nagbøl Skov, 2 km sydvest for Lunderskov.
Sti på 5 km

Kolding Herreds Landbrugsforening og Danmarks Naturfredningsforening byder velkommen til »Sporet ved Nagbøl Skov«. Den afmærkede rute er ca. 5 km lang, og starter ved Nagbølvej 85. Der er parkeringsmulighed ca. 100 meter inde ad grusvejen. Numrene på kortet henviser til ne-denstående beskrivelse. God tur.

1. Røde led
Røde led kaldes stedet, hvor man tidligere samlede kreaturer i en fold, inden de skulle videre syd på. Fra år 1727 – 1850 gik Toldgrænsen rundt om Nagbøl Skov og fulgte Drabæks Mølleå.

2. Nørremosen
Lokalt kaldes vejen Rødeledvej op til skoven. På venstre side passeres Nørremosen, som med tidligere tørvegravninger, blev en del af grundlaget for Karl Møllers omfattende virksomhed idag GKN-Wheels. I mosen er der også fundet to spiralguldringe fra bronzealdertiden.

3. Gennem mark og skov
Vejen til højre fører til et tidligere vogterhus for adgangen mellem Dollerup, Nagbøl og Nagbøl Skov. Vestbanen mellem Lunderskov og Esbjerg er anlagt i 1874. De to vindmøller, som står her, er rejst i 2001 og har hver en ydeevne på 900 kW. Den videre færdsel ad sporet går mod skoven via markens sprøjtespor til venstre for hegnet. Inde i skoven følges det brede skovspor langs skovbrynet. Bemærk diget i skovbrynet, det er etableret af opkastet jord fra begge sider, hvorved fordybningerne er opstået.

4. Store sitkagraner
Her lå en Husarhytte til bevogtning af Toldgrænsen, mere information findes på stedet. Ca. 50 m. længere mod vest langs skovbrynet står én af skovens store sitkagraner. Ruten går videre ind gennem skoven, hvor man ser høj, åben bøgeskov og tæt granskov. Du vil også komme forbi lysåbne pletter med nyplantninger efter stormfald. Af større fugle har bl.a. et ravnepar deres tilholdssted i skoven, ligesom både duehøg, musvåge og hvepsevåge er faste ynglefugle. Ræv og rådyr holder også til i skoven.

5. Kotrappegyden
Korsvejen har med sit højdedrag et vandskel, hvor tilløb til Drabæks Mølleå/Kolding å begyn-der. Til den anden side løber vandet mod Kongeåen og videre vestpå. 100 meter mod vest af vejen ser man grøfter, hvorfra vandet løber til hver sin side. Følg Kotrappegyden ud af skoven til Nagbølvej. Navnet Kotrappegyden stammer måske fra den tid, hvor kvæg blev drevet eller smuglet over den gamle toldgrænse, som lå her ved vejen. Kvæget trådte nogle stier langs vejen, som også kaldtes trapper.

6. Åbent agerland
Efter Kotrappegyden nr.6 kommer man ind i et åbent agerland, hvor det er påtænkt at plante ny skov mellem Nagbøl Skov og den mindre skov, længere henne ad vejen.

7. Jernaldergravplads
På jordene ved Petersminde er der fundet en betydelig jernaldergravplads. Den blev udgravet i årene mellem 1973-1991.

8. Landsbyens oprindelse
Nagbølvej følger kanten af Søndermosen om til gårdene, hvor landsbyen har sin oprindelse.

9. GKN-Wheels
Fabrikken GKN-Wheels er oprindeligt startet i 1904 som en landsbysmedje; men er siden vokset betydelig. Produktionen i dag er hjul til større landbrugs- og entreprenørmaskiner. Fabrikken har 400 ansatte.

10. Gammel by
Nagbøl hører til blandt de ældste byer i Skanderup Sogn (Lunderskov kommune). Trods udflyt-ning af gårde i 1770-erne forblev fire gårde samlet i Nagbøl.

11. Ejeseje
Gården Ejeseje var den første gård i Danmark med selveje, tilbage fra før 1487.