Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Sporene ved Jegum Ferieland

Natursti ved Jegum, 20 km vest for Varde.
To stier på 1,4 og 1,6 km

Sporene ved Jegum Ferieland ligger ca. 6 km nord for Oksbøl. Du kan benytte Vestbanen, som standser ved et trinbræt lige ud for området.
Den gule rute er ca. 1,6 km og den røde ca. 1,4 km lang. God tur!

Jegums historie
Det sagnomspundne Jegum ligger mellem Blåbjerg, Blåvandshuk og Varde Kommuner. Jegum var tidligere kun landfast mod øst i sommerhalvåret, hvor en dårlig og ofte mudret vej udgjorde kirkevejen til sognebyen Janderup. Indtil Fiilsøs udtørring for godt hundrede år siden var det en halvø i den dengang store Fiil Sø.
Navnet JEGUM hører med »UM« endelsen til de ældste nordiske stednavne, hvis betydning er hjem eller bosted. Forledet »JEG« betyder eg og henviser til, at der i gammel tid har været ege-skov her. De første mennesker bosatte sig i Jegum i det 3.-4. århundrede.

1. Centerområde
Her findes butik og café. Ved parkeringspladsen – sporenes start – ligger centret med toilet, le-geplads og aktivitetsområde.

Gul rute

2. Heste ved gården Egelund
Fra naturstien går sporet langs græsarealer med heste. Gården Egelund hører til en af områdets få gårde fra 1800-tallet. Dengang bestod Jegum-området af udpræget hedelandskab med få dyr-kede arealer.

3. Vold mellem lund og eng
Bådsø Bæk har op gennem tiden haft større vandmængder og fyldt betydeligt mere i landskabet end i dag – det er volden tegn på.

4. Bådsø Bæk
Afvandingen af Fiil Sø har bevirket at Bådsø Bæk i dag har ringe vandmængde. I vinterhalvåret er området omkring bækken stadig vandigt, men ikke oversvømmet.

Rød rute

5. Gravhøje
Gravhøjene fortæller, at området har været beboet i mere end 5.000 år. Højene stammer fra Yngre stenalder og Bronzealderen. Der har været endnu flere gravhøje her – nogle af dem er tidligere blevet jævnet under pløjning og opdyrkning af heden. I området er der fundet stenred-skaber, som vidner om beboelse – tilhugget flintøkse med sleben æg, tilsleben sandstensøkse, mindre glatsleben flintøkse og et tilspidset flintredskab samt hank og kant af et lerkar.

6. Vildtvoksende skov
Østskoven ved højene er en blandingsskov, den varierer fra bøg til lærk for at ende i granskov. På turen gennem skoven vil du også se enkelte egetræer. Fra gran- og bøgeskoven er der god udsigt over frøgræsageren med gravhøjene og rester af lyngheden.

7. Bådsø Bæk
Når man betragter det lille vandløb Bådsø Bæk (og Søvig Bæk i områdets nordlige udkant), kan det være vanskeligt at forestille sig, at Jegum for godt hundrede år siden har været et ensomt og vanskeligt tilgængeligt sted. Jegum ligger på en »halvø«, hvis spids benævnes Engelsodde.