Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Sporet ved Hjarup Vådområde

Natursti ved Hjarup, 10 km sydvest for Kolding.
Sti på 5 km

Sporet ved Hjarup Vådområde ligger ca. 8 km sydvest for Kolding ved landsbyen Hjarup.
Hjarup Sogns Landsbyforening byder velkommen til »Sporet ved Hjarup Vådområde«. Den afmærkede rute er ca. 3,5 km + 1,5 km (til Søgård Sø) og starter ved det gamle rensningsanlæg på Fløjbjergvej. På markerne i og omkring vådområdet græsser i sommerhalvåret bl.a. de smuk-ke Salers kvæg (se beskrivelser i området). Numrene på kortet henviser til nedenstående beskri-velse. God tur!

1. »Karolinehuset«
Ved nedkørselen til rensningsanlægget ligger »Karolinehuset«, der antageligt er bygget i 1821 (årstallet er fundet indhugget i et stykke tømmer). Her boede cementstøber Peter Rasmussen, der havde sin virksomhed ved siden af huset.

2. Tidligere skydebane
Få år efter 2. Verdenskrig indledte det lokale hjemmeværnskompagni skydeøvelser her. I be-gyndelsen skød man blot fra engen ind i brinken. Der blev hejst en rød kugle ved Fløjbjergvej, når der var skydning. Senere etableredes en rigtig skydebane, som fungerede indtil september 1999.

3. Udsigtspunkt
Herfra har man en fantastisk udsigt over en stor del af bækkens forløb. Oplysninger om bækkens forløb og gensnoning findes på stedet.

4. Nedgang til vådområde
Her ved granerne findes en informationstavle og foldere. Herfra er der nedgang til vådområdet.

5. »Paradiset« og Saxehage
Th. Thomsen, Thomasminde overlod en grusgrav på Søbjervej til sin medarbejder Peter Mathie-sen, som opførte en ejendom her ca. år 1880. Stedet havde en smuk beliggenhed, og i folkemun-de kaldte man det »Paradis«. På en banke overfor »Paradis« ses stedet, hvor middelalderborgen Saxehage har ligget. Der er fundet rester af et trætårn. Flere oplysninger på stedet.

6. Urnegrav ved Egelund
I 1926 blev der fundet flere urner i grusgraven umiddelbart vest for Egelund. De fleste var gået itu under jordens nedstyrtning, kun én fandtes med ornamenter. Denne er modtaget og registeret på Koldinghus Museum. Ligeledes fandt man skårene af et lille jernalderkar.

7. Sandfang
Her opsamles sandet fra bækken, inden den løber ud i Søgård Sø.

8. Søgård Sø
Søgård Sø er dannet ved, at en blok is fra sidste istid ikke helt var bortsmeltet, da isen trak sig tilbage. Her findes et fugletårn, hvor søens fugle kan iagttages. Nærmere oplysninger på stedet.

9. Thomasmindes mark
På Thomasmindes mark blev der i 1889 fundet et stort sølvspænde dannet af to bøjede sølv-stænger, der i forbindelserne har form af to hænder. I spændet er indgraveret runer, som danner ordene »Maria« og »Hjælp«. Spændet kan ses på Nationalmuseet.

10. Hjarup kirke
Hjarup kirke er opført omkring år 1200, da udflytterbyen Hjarup havde vokset sig så stor, at der var råd til et Herrens Hus. Hjarup præstegård, som ligger overfor kirken er en flot, fredet byg-ning opført lidt før år 1700. Nærmere omtale af disse bygninger findes på stedet.

11. og 12. Stenkistebroer over Hjarup Bæk
Broerne over Hjarup Bæk er enestående i Danmark, fordi der ud over vejbroerne også blev byg-get private broer over bækken.

Primitiv Lejrplads - Hjarup
Pladsen er en græsmark ved bredden af Søgaard Sø. Bade- og fiskemuligheder ved teltplad-sen. 3 km til indkøb. - Gården ligger ved den østlige ende af Søgaard Sø lige før punkt 8 ved Søslette. Sporet ved Hjarup vådområde kan til og fra Hjarup ad. - Birtha og hans Kjeld , Søslettegård, Søbjergvej 11, Hjarup, 6580 Vamdrup, tlf. 75 59 40 41 (bedst 13 el. 18-19)
Kilde: Friluftsrådets ERFA-gruppe for overnatning i det fri. Se www.overnatningidetfri.dk