Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Sporet ved Hedeagergaard

Natursti ved Ølgod, 2 km vest for Ølgod.
To stier på hver 2 km

Sporet ved Hedeagergård ligger umiddelbart vest for Ølgod.De to afmærkede ruter er hver ca. 2 km lange. God tur.

1. Hedeagergård
I mindst 12 generationer og så langt tilbage, som de lokale slægtsforskere har kunnet se (1690), har Hedeagergård været i familiens eje. Kvægbrug har altid været den dominerende driftsform, og mælkeproduktion har været en del af hverdagen. I 1882 var oldefar med til at starte verdens første andelsmejeri. I dag leveres den økologiske mælk fra Hedeagergård til det lille økologiske mejeri Naturmælk i Tinglev.

Hedeagergård er et økologisk landbrug. Besætningen består af 100 malkekøer, 100 kvier og kal-ve samt avlstyren »Levingstone«. Dyrene går i løsdrift, og alle dyrene kommer på græs året rundt. Mellem 16.00 og 17.30 kan man overvære eller deltage i malkningen. Hvis man selv har medbragt emballage, kan man købe friskmalket, økologisk mælk. Efter malkningen fodres kal-vene. De første 3 døgn går kalvene ved moderen. I ca. 3 mdr. får kalvene komælk, og i den peri-ode vænnes de langsomt til tørfoder.

På såvel Hedeagergård som Naturmælk er vi optaget af at producere Danmarks sundeste mælk. Derfor har vi urter i græsmarkerne og fodrer med hø netop for at påvirke smag og sundhed i vores mælk.

Gårdbutikken
På Hedeagergård er der gårdbutik, der har åben efter aftale. I gårdbutikken kan man købe nogle af Hedeagergårds mange forskellige oste, pålæg eller spegepølser. Desuden kan man købe hon-ning, vin, mælkeprodukter samt okse- grise- og lammekød m.m.

2. Markerne
Markerne omkring bygningerne bruges fortrinsvis til afgræsning af kreaturerne. I foråret om-lægges der hvert år en mark. Her dyrkes ærter til foderbrug og samtidig etableres en ny kløver-græsmark med urter, der skal være med til at holde dyrene sunde og stærke. På Hedeagergård får køerne adgang til markerne året rundt.

3. Skoven
Til Hedeagergård hører 8 ha blandet skov med et rigt dyreliv - her kan du møde rådyr, ræve, grævlinger, duehøge, spætter og mange andre dyr og fugle. I skoven finder du 3 gravhøje, som er mindst 3000 år gamle. Skovens børnehave, den gamle planteskole, finder man stadig.Noget af turen foregår på et dyreveksel - et spor trådt af råviltet. I december måned er der mulighed for selv at fælde sit juletræ.

4. Sporet deler sig
Den gule pil fører tilbage til Hedeagergård. Den røde pil viser mod engen og mosen. Turen er ca. 2 km. Her kan det være nødvendigt at have støvler på, da mosen er meget våd.

5. Engen
Her græsser kvierne og goldkøerne om sommeren. »Goldko« er betegnelsen for en ko, der ikke giver mælk. En ko er gold i en hvileperiode på ca. 1-1½ mdr. før den skal kælve. På engen er der i sommerhalvåret mulighed for at samle sig en engbuket, se en vibe eller forskrække en hare.

6. Mosen
Her kan man kun færdes iført støvler. Dyrelivet er rigt - man kan bl.a. se bekkasiner, ænder, fiskehejrer, frøer og haletudser.