Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Sporet ved Vårby Ådal

Natursti ved Vikingeborgen Trelleborg, 7 km vest for Slagelse.
To stier på 2,8 og 6,3 km

Velkommen til Sporet ved Vårby Ådal.

Der er afmærket tre ruter, rød, grøn og blå. Dele af den røde samt hele den grønne rute er den nyetablerede trampesti. Den grønne rute er på ca. 2,8 km, hvor den røde samt den blå rute er på ca. 6,3 km. Den blå rute forbi Løvesbjerg Gårde (1) er et eksisterende spor/vej. Selve den røde/grønne rute er afmærkede med gule pile, som skal følges af de besøgende. Det er ikke tilladt på selve stien langs Vårby Å at medtage hunde, og barnevogne vil pga. terrænet ikke være hensigtsmæssigt. Området vil store dele af året være vådt, derfor anbefales det at have fodtøj på til det. Vi ønsker jer en god tur!

Engene
Arealerne langs Vårby Å består af engarealer som har været drevet ekstensivt gennem mange år. På engene er der et rigt dyre- og planteliv, der variere gennem området. Det skyldes den måde hvorpå engene er blevet plejet de sidste mange årtier. Vest for jernbanebroen er engene mere tilgroet og enkelte steder har de delvis karakter af mose (2). Flere af engene er periodisk så våde at det ikke er muligt at køre på dem og slå hø, ligesom perioden hvor dyrene kan afgræsse dem, kan være kortere i år med meget nedbør. For at sikrer at arealerne ikke gror helt til, har ejerne fået arealerne indhegnet i flere mindre afsnit, således at dyrene kan rykkes rundt og naturplejen målrettes. Øst for jernbanebroen, strækker der sig store åbne naturengspartier (3). Engene er mere tørre og bliver afgræsset af kvæg, der har mulighed for at gå tæt til vandkanten. Mange forskellige planter samt ynglende fugle lever her på grund af driftsformen. I forsommeren er disse enge dækket af den gule engblomme, ligesom viben kan observeres talrigt.

Landbruget
Sporet i Vårby Ådal går forbi en masse marker der ser meget forskellige ud – også fra år til år.
Afgrøderne på markerne
Hvede er verdens vigtigste kornsort. Den bruges til husdyrfoder og mel. Hveden sås om efteråret og gror til cirka 5 centimeters højde. Den hviler vinteren over og gror videre om foråret. Du kan kende de unge hvedeplanter på deres grågrønne farve.
Byg er sammen med hveden den vigtigste kornsort i Danmark. Byg findes både som vinter- og vår-afgrøde. Den sarte vinterbyg bruges kun til husdyrfoder. Vårbyg bruges også til fremstilling af øl.
Havre er en vårafgrøde, der bruges til hestefoder, havregryn, müesli med mere. Havren kendes af alle fordi ”den har bjælder på...”.
Raps anvendes som spiseolie, ved farve- og lakproduktion og som brændstof. Rapsen findes både som vinter og vår-afgrøde. Planterne kan blive op til to meter høje, og du kan let kende dem, fordi deres karakteristiske gule blomster dufter langt væk.
Majs dyrkes til husdyrfoder og dur ikke til menneskeføde. Planten er meget karakteristisk og kan blive op til 2,5 meter høj.
Græs høstes midt på sommeren og bundtes til høballer eller præpareres til ensilage / wrap. Hø og wrap bruges til dyrefoder. Efter høsten må markerne afgræsses. Frø høstes næsten som korn, men som regel først når afgrøden er to år. Danmark er verdens største producent af græsfrø.

Kulturhistorien
Trelleborg (4) var en af vikingetidens militære magtsystemer og har stor betydning for kulturhistorien langs Vårby Å. Selve Trelleborg er dateret mellem august 980 og maj 981, hvilket man er ret sikker på da den politiske situation i denne tidsalder er ganske velbelyst. Trelleborg er i dag restaureret og omdannet til museum, med mange aktiviteter for hele familien. Mange af de fund der er gjort langs Vårby Å er betydelige veldokumenteret – derved påvirker Trelleborg stadigvæk den kulturhistoriske udvikling. NV for Gl. Forlev v. p-plads blev der i 1991 udgravet et lille voldsted (5), hvor der i dets nærhed blev fundet et grubehus fyldt med østersøkeramik. Der er fundet flere jordfæstegrave i området.

Landskabet omkring hele Vårby Å består af kuperede moræneflader med markante højdedrag og dalstrøg syd og vest for Slagelse. Alle de større vandløb løber i disse dalstrøg. Sporet langs Vårby Å er beliggende i et af disse dalstrøg, hvilket giver omgivelserne det karakteristiske islæt.

Rutekort

Sporfolder

Lodsejer