Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Sporet ved Stokkemarke Hestehave

Natursti ved Stokkemarke, 12 km nordvest for Maribo.
Sti på 4 km.
Sporet har forbindelse til Øko-sporet ved Knuthenlund

Stokkemarke Hestehaveskov er en lille privatejet skov sydøst for Stokkemarke. Ved beboerhu-set og motions- og legeparken i Stokkemarke by starter denne dejlige rundtur på 4 km. Turen kan gøres til fods eller på cykel. Når Stokkemarke forlades i sydlig retning, er ruten afmærket med pæle med blå pile. Efter godt 500 m drejes til venstre i sydøstlig retning, og skoven ligger lige foran og venter. Der fortsættes ligeud til hjørnet af skovbrynet, og derefter langs med dette indtil man krydser en lille bro og kommer ind i skoven. Senere svinges igen til venstre, og inden man kommer ud af skoven ligger turens højdepunkt, en lille skovsø hvor der kan slappes af og nydes medbragt mad. Hold øje med en pæl med et Spor i Landskabet Logo + 2 modsatrettede blå trekanter; den angiver at her ligger søen! Efter et lille hvil følges stien ud af skoven til Vestre Landevej der følges tilbage til Stokkemarke.

1. Stokkemarke
Byen der er kendt fra 1200 tallet, var historisk knyttet til kongen og dermed en af de få mindre byer på Lolland der ikke var underlagt herregårde. Bønderne var stolte af at være “frie” bønder, hvilket dog senere blev ændret. I 1945 toppede befolkningen i Stokkemarke med ca. 2.500 ind-byggere. Stokkemarke var helt frem til 1960´erne en vigtig handelsby, hvad der også præger mange af bygningerne på den langstrakte hovedgade. Det historiske og naturlige centrum udgø-res af området omkring kirken. Foran kirkemuren, ved Mindestenen, lå indtil ca. 1917 byens fattiggård. Ved siden af kirken ligger den gamle landsbyskole, en bygning som i dag huser både ungdomsskole, dagpleje samt fungerer som medborger- og kulturhus for byens foreningsliv. Det er foran denne bygning at turen igennem Hestehaveskoven tager udgangspunkt.

2. Stokkemarke Kirke
Inden Stokkemarke forlades kan kirken med fordel betragtes. Der er tale om en meget stor byg-ning med et senromansk kor og skib, et unggotisk apsis samt et gotisk sakristi. Mod nord et vå-benhus og mod vest et meget stort tårn fra ca. 1660 med 3 klokker. I nyere tid er der bygget et nyt våbenhus i gamle munkesten ved tårnets fod. Kirken kan virke pompøs udvendig, men ind-vendig er den mindre prangende; nærmest hyggelig i sin enkelthed, med spændende detaljer som epitafier, alterparti og prædikestol fra 1593, samt gamle kirkerekvisitter som kistespyd, tingpunge m.v. Bænke og lysekroner er af moderne tilsnit. Fortid og fremtid i et. Der er åbent i graverens arbejdstid, samt på søndage under gudstjenester.

3. Hestehave skov
Fra gammel tid var hestehaverne fælles græsningsarealer for landsbyens heste. Frem til udflyt-ningen i 1820´erne havde gårdene i Stokkemarke en skovlod i Hestehaven, som dog samlet for-blev i Godset Knuthenborgs eje herefter. Skoven, der ejes af John Rasmussen, fremstår i dag som en dejlig varieret skov.

4. Sø
Den lille sø i Hestehaveskoven er et godt sted at slappe af og nyde medbragt mad.

5. Halmværket i Stokkemarke.
Gårdejer John Rasmussen, Højvang, startede i 2008 CO2- neutral produktion af fjernvarme til 150 brugere i Stokkemarke, hvortil der bruges 1700 tons halm årligt.

På sporet i Hestehave skov kan man også opleve:
På de tilstødende marker dyrkes der oftest afgrøder som vårbyg, vinterhvede og raps. Der kan ofte ses både råvildt, harer og fasaner langs sporet.