Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Sammenhængen mellem 4 spor syd for Sorø

Natursti syd for Sorø.
En samlet oversigt over sporene ved Lynge-Frederiksberg (10 km), Alsted skov (8 km), Broby Vesterskov (4 km) og Kongsgårdens naturstier (3 km)

● Lynge-Frederiksberg, Sønderskov Syd (i alt ca. 10 km.)
● Alsted Skov (ca. 8 km.)
● Broby Vesterskov (ca. 4 km.)
● Kongsgårdens naturstier (ca. 3 km.)

På kortet er de 4 spor indtegnet med rødt, stier mellem sporene er indtegnet med blåt (ca. 9 km.). Alter-nativ mulighed er markeret med grønne punkter. De blå strækninger er normalt farbare på cykel.

Sporene er afmærket med pæle, der har farvede pile, eller der er malet pile på træer.
Der findes foldere for de 4 spor i kasser, der er markeret med F på dette kort. Alle foldere kan også af-hentes på Sorø Bibliotek og Sorø Turistkontor, Storgade 15. Folder 1-3 samt denne folder kan hentes på www.dn.dk/Default.aspx?ID=4221 og www.spor.dk. Husk i øvrigt at efterlade naturen, som du gerne selv vil møde den. God tur!

1. Flommen
Er gammelt søområde, der har forbundet Sorø sø med Tuel sø, deraf navnet Sorø. Om vinteren over-svømmes den del af Flommen, der er tættest på byen, af vand fra Sorø sø og fungerer som skøjtebane. Flommen er fredet, og skoven omkring er EU habitatsområde nr. 141 på grund af eremitbiller i gamle træer.

For at pleje naturen er der oprettet et kodriverlaug, som sørger for afgræsning af en del af Flommen. Umiddelbart syd for Flommen er der et område med elle- og askeskov.

2. Navnebøgen
Er ca. 300 år gammel og har været et symbol for Sorø Akademis elever. Mange tidligere elevers navne er ridset ind i barken. Træet har mistet en del i storme og har været udsat for flere brande, men er stadig i live.

3. Flomhuset
Var oprindelig beboet af en skovløber eller ledvogter, som det tidligere blev betegnet. Nu udlejes det til private. Husets gule farve er typisk for huse i Sorø Akademis skovdistrikter.

4. Sorø savværk
Lå umiddelbart sydøst for Sorø station og havde adgang til den nordlige del af Sønderskov via et bevog-tet led. For at sikre levering af træ fra den nordlige del af Sønderskov er der bygget bro over jernbanen.

5. Stendysse
Med stor stenblok, der muligvis er oprindelig overligger til et nu forsvundet gravkammer.

6. Molsdyssen
Molsdyssen er en af de få, velbevarede dysser, der stadig findes i landbrugslandskabet omkring Vester Broby. I 1892 kaldtes denne dysse for "Mølsøvdyssen". Det gamle navn hentyder ganske givet til en møllesø, som i sin tid fandtes for enden af slugten sydvest for dyssen. Bækken i slugten løber ned mod Susåen ind gennem Broby Vesterskov. I gamle dage løb bækken tæt forbi Molsdyssen, men her er den nu rørlagt.

7. Skoler i Broby
"Lille Ane" Jensdatter (1791-1880) sad som enke med to børn i huset Strandvejen nr. 37. Hun spandt for folk og holdt skole for nogle af byens børn i sin lille stue. Denne virksomhed fortsatte hendes søn, og fra 1851 blev det til en grundtvigsk friskole. Den store bygning Strandvejen nr. 19 var indtil 1930 Broby skole. Bygningen er opført i 1866, men der har været skole på stedet i mere end 200 år.

8. Vester Broby Kirke
Den største attraktion ved Vester Broby Kirke udover dens flotte udsigt mod Susådalen mod syd er kalkmalerierne. Nikæa-koncilet i år 787 besluttede, at billeder kan anvendes i kirken, så analfabeter og de i ånden fattige kan forstå det kristne budskab. I den tredje hvælving ser man følgende malerier fra 1300-tallet:
Mod syd: Gud skaber jord, vand, lys, mørke, sol og måne.
Mod øst: Gud skaber planterne.
Mod vest: Gud skaber dyrene. Læg mærke til fabeldyrene, som man dengang troede fandtes, f.eks. fug-len Rok. Læg også mærke til at kunstneren aldrig har set andet end billeder af en elefant og derfor har malet den med en bærestol på!
Mod nord: Gud skaber Adam og Eva.

På væggen mod syd kan man under den første hvælving se Kain myrde sin bror Abel. Der er stor drama-tik i billedet. Man kan ligefrem se, hvordan hjernemassen sprøjter ud.

I et Danmark uden TV og illustrerede blade har kirkens malerier ganske givet haft en stor indvirkning på datidens mennesker. Optrinnet med Kain og Abel svarer vel nærmest til vor tids splatterfilm.
Efter Reformationen i 1536 blev alle kalkmalerier i de danske kirker malet over, og dermed blev et af kendetegnene ved den katolske tidsalder slettet af erindringen.

Primitiv overnatning - Susåen nær Tystrup-Bavelsesøerne
Pladsen er beliggende på stræningen mellem Sporet ved Vesterbroby og sporet i Alsted Skov, på gården Egholtgård nordvest for Susåen. Pladsen ligger i Susådalen med udsigt over Susåen i særdeles naturskønt område ikke langt fra Tystrup-Bavelsesøerne. Der er åbredder med græsbrinker med siv og transport af bagage. Indkøb: 7 km. - Pladsen ligger ved Broby Kanoudlejning 7 km syd for Sorø ad hovedvej 239 mellem Sorø og Næst-ved, hvor Susåen krydser hovedvejen. - Broby Kanoudlejning, Næstvedvej 79, 4180 Sorø, tlf. 57 64 81 50 Evt. tlf.: 9-17.
Kilde: Friluftsrådets ERFA-gruppe for overnatning i det fri. Se www.overnatningidetfri.dk