Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Sporet ved Rosnæs

Natursti ud til Storstrøm ved Nyråd, 6 km øst for Vordingborg.
Sti på 4 km

Sporet ved Rosnæs ligger ca. 6 km. øst for Vordingborg, mellem Nyråd og Farøbroen. Tag evt. bybus nr. 2 fra Vordingborg, som stopper for enden af grusvejen til Rosnæs. Parkering ved græsstykket nær gården. Den afmærkede rute er ca. 4 km lang. God tur!

1. Mindesten
Midt i landsbyen Bakkebølle er rejst en mindesten til minde om Bakkebølles frikøb fra godset Liliendal ved Mern. Frikøbet skete i 1795, hvorefter de 16 bøndergårde overgik til selveje. Bak-kebølle var indtil 1774 ejet af Vordingborg Rytterdistrikt. På en auktion blev Liliendal solgt til privat eje. I dag består landsbyen af 12 landbrugsejendomme.

2. Gården Rosnæs
Gården Rosnæs hed oprindeligt Stagegård opkaldt efter en tidligere ejer. Fra 1897-99 var her en højskole. Højskolen blev flyttet til Vallekilde. I dag drives gården som et familiebrug med svi-neavl og produktion af sukkerroer til fabrik. Inklusiv forpagtning indgår der 105 hektar jord i driften. I alt 210 søer (hun-grise) bruges til produktion af pattegrise, som enten sælges eller op-fedes til 100 kilos-slagtesvin.

3. Markerne på Rosnæs
Bortset fra sukkerroerne anvendes stort set hele planteavlen til fodring af grisene. Det gælder hvede og byg. Her er mange sanglærker og agerhøns, hvilket vidner om en naturskånsom drift.

4. Bækken
Bækken har gravet sig ned i en kløft i den mægtige rand-moræne, som blev dannet under isens sidste fremstød fra øst. På gården hæver terrænet sig op til 60 meter over havet. Det spændende og smalle stykke skov bærer præg af naturskov, og på de fugtige steder vokser især ask og rødel. Tidligere har skoven været afgræsset. Den lille granbeplantning er af nyere dato.

5. Det gamle stengærde
Stengærdet kan være op til 500 år gammelt og har sikkert virket som kreaturhegn. Stenene er indsamlet på marken, herved kunne jorden lettere dyrkes. De gamle ege har ejeren fredet. En del af arealet er brak, som er udlagt med græs af arten rødsvingel.

6. Broerne
Her er der udsigt over Færgestrømmen til den gamle Storstrømsbro som blev åbnet i 1936 og Farøbroerne, åbnet i 1985. På den modsatte side ses Gåbense med den tidligere færgehavn.

7. Stranden
En lille vej fører ned til stranden og den gamle stenmole – måske en gammel udskibningsplads. Her kan evt. bades og den medbragte mad nydes. Langs kysten vokser bl.a. småbladet lind, narv, kirsebær, benved m.m.

8. Stendyssen
Sommerhusene ved Bakkebølle Strand er opført i en gammel frugtplantage. Prøv en afstikker til stendyssen, den passes af grundejerforeningen. Dyssen har ét gravkammer og er opført i bonde-stenalderen for ca. 5.500 år siden.

9. Rådyr
Den gamle tørvegrav er, af hensyn til vildtet, plantet til med bl.a. pil og el. Her er gode chancer for at se rådyr. En betydelig bestand holder til i det åbne landskab.

10. Urter
Langs stengærdet kan du være heldig at se urter som sød astragel (med lakridssmag) og den dø-deligt giftige skarntyde. Her er også perikon, der bruges til snaps og medicin. Tornsangeren kan ses foredrage sin sang i flugten, mens gulspurven »tæller« til ni.

11. Fasanudsætning
Ejerne driver selv en moderat jagt på ejendommen og har en mindre voliere til opdræt af fasaner.

Rutekort

Sporfolder

Kontakt lodsejer