Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Præstemosen, Falster

Natursti ved Horbelev, 17 km nordøst for Nykøbing F.
To sammenhængende stier på 1,1 og 1,2 km

Velkommen til Sporet ved Præstemosen og markerne ved Lammehave Økologi

Sporet består af to ruter – rød rute på 1,1 km og gul rute på 1,2 km. Turen er en vandring gennem kulturlandskabet, hvor man følger vandløb og levende hegn samt oplever græssende dyr på nært hold. Præstemosen er en skjult naturperle med et meget rigt dyre- og planteliv. Startsted er enten Lammehave Gårdbutik eller ved Sportsvej.

1  Lammehave Økologi

Gården Lammehave drives økologisk med får, grise og høns. På markerne, der ikke sprøjtes, dyrkes bl.a. gamle kornsorter, græsafgrøder til dyrene og grøntsager. Dyrene går ude det meste af året, og det giver liv på gården og i marken. Lammehave har eget mølleri, og i gårdbutikken kan gårdens produkter købes.

 

2 Pilerensningsanlæg

Pilerensningsanlægget renser spildevandet fra gården og nabohuset. Pilenes rødder optager spildevandet, og det lukkede økosystem sikrer, at der ikke udledes spildevand fra ejendommen. Pilene i anlægget stævnes med jævne mellemrum. Grenene hugges til flis og bruges til CO2-neutral opvarmning

 

3 Gammel skelbeplantning

Læg mærke til det smukke levende hegn i skellet mod naboen og videre frem på ruten. Her vokser hassel, hunderose, hyld, tjørn og slåen tæt side om side. Hegnet giver læ og gode betingelser for både dyr og insekter.

 

4 Bistaderne

I læ af nogle halmballer står gårdens bistader. Bier producerer ikke kun honning, men er livsnødvendige for bestøvning af frugttræer og andre planter. Bierne har deres bestemte indflyvningsruter til bistaderne.

Gå derfor stille og roligt forbi, så spærrer du ikke vejen for dem.

 

5 Kornafgrøderne

Der er forskel på en konventionelt dyrket afgrøde og den økologiske.  Det ses tydeligt på markerne, der passeres. Der er længere mellem stråene, lidt ukrudt som valmue, kornblomster og kamille vokser ind imellem, og udbyttet af kerner er noget mindre.

 

6 Får og markvildt

Den økologiske drift, hvor der ikke sprøjtes, og hvor marker græsses med får, giver gode betingelser for et rigt dyre- og fugleliv. På markerne ses mange harer, og er man heldig ses også agerhøns. Der findes mange småfugle, og lærkesang og kvidren af svaler er næsten en selvfølge.

 

7 Stenbelagt markvej

På markvejen i forlængelse af Sportsvej ses sten i hjulsporene. Denne ”brolægning” vidner om, at denne del af stien har været anvendt som vej i flere generationer. Postmanden på cykel brugte markvejen på sin rute fra Horbelev.

 

8 Præstemosen

Præstemosen på 5 ha ejes af Horbelev Menighedsråd. Mosen er i sin nuværende udformning opstået efter tørvegravning i årene omkring 1. og 2. verdenskrig, hvor tørven blev anvendt til opvarmning og industri. Nu er mosen under tilgroning med tagrør og gråpil. Der er opsat bord og bænke.

9 Fugletårnet
Fra fugletårnet er der et godt overblik over området, og man kan samtidig iagttage fuglene uden at de forstyrres. Der er opsat plancher, der fortæller om fuglelivet i mosen. Om foråret dominerer grågæssene, og adskillige par yngler i og omkring mosen. Fra starten af maj til Skt. Hans er Præstemosen et godt mål for en nattergaletur.

10 Fribrødre Å

En tur langs åen byder altid på oplevelser. I foråret ses vårfluelarver i deres ”huse” bygget af materiale fra åen. Om sommeren svirrer insekter over vandspejlet og lokker fisk til overfladen efter et let måltid. Fribrødre Å er 10 km lang. Den starter i Horreby Lyng, og fører vandet helt ud til havet ved Stubbekøbing.

 

11 Stynede pil og popler

I de levende hegn rundt om mosen ses flere stynede pil og popler. De er karakteristiske for det sydøstlige Danmark. De afskårne grene blev tidligere brugt til risgærder, der hegnede markerne mod kreaturer og til brændsel. De gamle stynede træer er i dag levested for fugle, flagermus og insekter. 

  

Landmandens eget mølleri

Gården har sit eget mølleri og en eksklusiv produktion af mange forskellige meltyper.

Lammehave Økologi dyrker mange kornsorter af gammel oprindelse:

Ølandshvede, goldblume, emmer, spelt, durumhvede, svedjerug, alm. rug.
Flere af disse kornarter har været dyrket i Danmarks oldtid, men glemt igen. Nye trends og nye smagsoplevelser til det nordiske køkken har gjort os nysgerrige på disse produkter. På sin stenkværn maler Jakob kornet på forskellige måder, med og uden skaldele. Det giver variation i struktur og smag.

Sporfolder

Kontakt lodsejer