Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Roesporet ved Lungholm Gods

Naturstier ved Holeby, 10 km syd for Maribo.
To stier på 4 og 8 km

Denne dejlige cykel- eller vandretur giver mulighed for på nært hold at opleve, og få indblik i nogle af de forhold, der karakteriserede roedyrkningen på Lolland. På ruten er der mulighed for overnatning; se mere på bagsiden. På den ca. 8 km lange rute mellem Holeby og Errindlev (den fuldt optrukne linie på kortet) er der afmærket med rødt. Ruten går igennem et smukt åbent landskab og det 1 km lange roespor. Den flotte rundtur forbi Tågerup Kirke, Polakkasernen, Lungholm Gods samt Olstrup Kirke (stiplet linie på kortet) rummer historien om sukkerroepro-duktionen på Lolland. Ruten er på godt 4 km og er afmærket med gult.

1. Holeby
Med sin strategisk gode placering i forhold til den kommende faste forbindelse over Femern Bælt, har Holeby et stærkt potentiale for ny erhvervsudvikling og bosætning tæt på flotte natur-områder. Udover den gamle sukkerfabrik, der er udpeget som et af Danmarks 25 nationale indu-striminder, kan man også opleve Det Historisk Arbejdende Værksted.

2. Jernbanestien
Stien, der er anlagt på det gamle jernbanetracé, forbinder Naturpark Maribosøerne med Rødby Havn. Derfra er der mulighed for at cykle eller vandre videre på det sydlollandske dige helt til Nakskov. Når man kører mod syd ad Højbygårdsvej kommer man forbi Lolland-Falster Airport.

3. Roesporet
Det 1 km lange spor er anlagt på en del af den gamle roebane, hvor sukkerroerne fra blandt an-det Lungholm Gods blev fragtet i tipvogne til Holeby. Fra sporet er der en fin udsigt over det flade landskab med bæk og eng til Holeby By med Danmarks første sukkerfabrik, der blev byg-get i 1874. På jernbanebroen i sporets sydlige ende kan man stadig se rester af den gamle roeba-ne.

4. Tågerup Kirke
Tågerup Kirke er opført i senromansk tid af teglsten. Kirken er berømt for kalkmalerierne, der er udført sidst i 1400-tallet og efterfølgende restaureret i 2008. Ved våbenhuset står en runesten fra omkring år 950 med indskriften: ”Østens sønner rejste denne sten efter deres broder Spjæle, skipper hos Esben Næh.”

5. Polakkasernen
I 1870 begyndte man at dyrke sukkerroer i Danmark. Det blev hurtigt hovederhvervet på den fede jord på Lolland og Falster. I starten foregik alt ved hjælp af håndkraft, og man importerede sæsonarbejdere fra først Sverige og siden Polen. Kasernen i Taagerup blev opført i 1911 af Lungholm Gods, og på de 250m2 boede omkring 30 piger og en ”aufseher” med familie. Kaser-nen er i dag museum og viser hvordan polakkerne boede. På museet er der desuden genstande der hører til den katolske tro og den polske kultur.

6. Lungholm Gods
Lungholm Gods stammer tilbage fra 1450. Hovedbygningen er opført i 1853-1856 ved L.A. Winstrup. Den blev ombygget i 1906 af den lokale arkitekt H.C. Glahn, der har stået for mange herregårdsbygninger på Lolland-Falster. Lungholm Gods er blandt de herregårdsanlæg, der har udtjent sin oprindelige funktion. Bygningerne var i fare for at forfalde, men har nu fået nyt liv som oplevelsescenter og ferietilbud med særlig fokus på tilgængelighed.

7. Olstrup Kirke
Øst for herregården Lungholm ligger den lille Olstrup kirke. Kirken har ikke noget tårn og er i arkitektonisk henseende en lille perle. Kirken var i katolsk tid viet til Sct. Laurentius, hvoraf der findes en helgenfigur af eg fra 1300. Nær kirken ligger Sct. Olufskilden, hvortil folk valfartede i middelalderen.

8. Errindlev
Landsbyen Errindlev er et besøg værd. Kirken, gadekæret og den lille bypark er et charmerende miljø, og en tur forbi det gamle mejeri kan også anbefales.

PÅ ROESPORET KAN MAN OGSÅ OPLEVE:
På turen rundt vil man på skiftende marker uvægerligt støde på den traditionelle sukkerroe, lige-som der ofte er råvildt og ræve i området. Krydset ved Rødbyvej og Olstrupvej er kendt lokalt som ”de 4 pile”. Der hentydes til de træer, der står på hvert sit hjørne af krydset. I virkeligheden er der tale om poppeltræer, men som traditionelt på Lolland kaldes for pil. Nordpå ad Olstrupvej fra krydset kan man se nogle stynede poppeltræer, som tidligere var meget udbredt på Lolland.