Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Sporene på Køng Sogn Natursti

Natursti ved Avnø Naturcenter, 15 km nordvest for Vordingborg.
Syv stier på mellem 2,5 og 15 km

Avnø findes fra Næstved-Vordingborg-landevejen, hvor der i Sallerup er afvisning til Svinø og Avnø. Offentlig transport kører ikke længere end til Sallerup, de sidste tre-fire kilometer må tilbagelægges til fods.

Køng Sogns Natursti er 7 forskellige ruter over Avnø og Svinø. Alle har de udgangspunkt i Avnø Naturcenter, hvor der er gode parkeringsmuligheder. De syv ruter varierer fra ca. 2,5 til ca. 15 km. Visse af ruterne er åbne for ridning, se mere herom ved Avnø Naturcenter.
Halvøen Svinø har engang været en ø, men er ved naturlig materialevandring blevet landfast med Sjælland. Navnet har formentlig rod i marsvine-fangsten for et par århundreder siden.
Avnø, hvor Flyverskolen lå indtil 1993, var også en flad, delvist oversvømmet ø, men er i 1930 inddæmmet, drænet og gjort landfast med Svinø. Det store afvandingsprojekt omfattede i alt 2000 ha på begge sider af Næstved-Vordingborg-landevejen.

Den tidligere flyverskole er nu naturskole, og i skolens forhal og tårn (som altid er åbne) kan man orientere sig om Avnøs historie og natur.

På de to spor over Avnø - blåt og rødt - får man et godt indtryk af engarealernes og strandens flora og fauna, ligesom man fra kysten (eller fra tårnet) kan se sæler på stenene i Avnø Fjord.
Følger man de øvrige spor ind over Svinø, kommer man forbi Avnøgård og politiskolen. I sko-ven kan man se og høre en stor rågekoloni. Bemærk, at der ikke er adgang til Avnøgårds og po-litiskolens område. Videre går turen forbi pumpestationen fra 1930, der holder det lave bagland afvandet. Før den var hele det lave område fra kysten ved pumpestationen og tre kilometer ind i landet oversvømmet, deraf navnet Svinø Nor.

Turen går videre ad Flyvervej, hvor der på højre side må luftes hunde uden snor. Videre ind over Noret w får man et flot indtryk af det lave, afdrænede område. Her er landbrugsdrift ikke længe-re særlig rentabel, og landmændene har i stadig større grad søgt at lade den oprindelige natur genopstå. Her er et rigt dyre- og fugleliv, bl.a. en stor bestand af råvildt. Det er derfor vigtigt, at alle hunde altid føres i snor. I de mange små vandhuller kan man være heldig at se eller høre klokkefrøen, viber, strandskader, agerhøns og mange andre fugle yngler her, ligesom havørnene ofte ses over egnen. Midt på strækningen gennem Noret, hvor sporene deler sig, kan man læse om netop denne del af Svinø, ligesom der lidt længere fremme er en rasteplads x, hvor man kan nyde madpakken, naturen og fuglesangen. Man kan vælge at fortsætte ad det lilla eller turkise spor mod Køng Overdrev eller Kostræde Banker, der er en tydeligt afgrænset morænebakke af grus og ler fra sidste istid (ca. 10.000 f. Kr.).

Fortsætter man i stedet ad grønt spor mod nordvest og vest, kommer man efter 3-4 kilometer til Svinøvester og gravhøjen Måneshøj y. Denne store markante 5.200 år gamle gravsætning er på foranledning af de lokale landmænd restaureret i 2004 i samarbejde med Nationalmuseet og er nu åben for offentligheden. I Svinøvester kan man fortsætte nogle hundrede meter mod nord og komme ud til Nørrestrand på det smukke kystområde ved Dybsø Fjord med udsigt til Dybsø mod nordvest og Vejlø mod nord. Går man tilbage gennem Svinøvester, kommer man ud til Dybsøvejen. Sporet følger denne til Svinø by, hvor man kan nyde Svinø Kirke. Den er bygget for lokalt indsamlede midler år 1900, men i gammel landsbystil. På kirkens nordside findes en mindelund med gravminder for allierede flyvere, der blev skudt ned på Svinø under 2. verdens-krig. Videre går sporet ad Avnøvej tilbage til Flyvervej og retur til Avnø.

Vælger man fra Avnø at følge det brune spor ud forbi pumpestationen, kan man følge kyst-skrænten langs Muldvig. Omtrent 500 meter fra pumpestationen er opstillet en informationstav-le, ligesom der er rasteplads med bord og bænke z på skræntens højeste punkt, hvorfra der er en vid udsigt over Avnø Fjord og over det bagved liggende landskab. Videre går turen ad Fjord-gårdsvej og forbi Fjordgården. Her kan man på få meters afstand opleve vildsvineopdræt på fri-land. Husk: hold afstand – og undlad at fodre svinene!

Fra Fjordgårdsvej går sporet ad Hanebjergvej til Koholtevej, der krydser Fuglebækken – en an-den afvandingskanal fra 1930. Kort efter Fuglebækken ender brunt spor – men herfra fortsætter Nortrail, et (kommende) internationalt vandrestisystem "Nordsøen rundt"
Folderen distribueres ikke gennem Spor i Landskabet, men kan hentes på Naturcenter Avnø, hvor sporene begynder.

Primitive overnatningsmuligheder
På blå rute findes følgende overnatningspladser:

Nokkeskoven
Primitiv overnatningsplads tæt ved kysten i det sydøstlige hjørne af Nokkeskoven på Avnø. Pladsen kan anvendes af brugere, som kommer fra landsi-den samt af brugere som kommer fra søsiden, f.eks i kajak. På pladsen findes 2 shelters, et område til telte samt to faste grillsteder. Ca. 8 pers. kan ligge i shelters og ca. 20 pers. i telte. Drikkevand hentes ved naturskolen på Avnø. Der er ikke mulighed for at køre i bil frem til pladsen. Man parke-rer ved naturskolen. Kontakt: Skov- og Naturstyrelsen, Egehus, Hannenovvej 22, 4800 Nykøbing F, tlf. 54 43 90 13

På Turkis rute findes følgende overnatningspladser:

Køng
Pladsadresse: Overdrevsvej 3, Køng 4750 Lundby.Pladsen er en græsplæne mellem have og udbygninger. Pladsen ligger stille og fredeligt langt fra offentlig vej. Bord-bænkesæt til rådighed.. Pladsen ligger sydøst for Køng, ved Køng overdrev. Pladsen passeres på turkis rute. Kontakt: Lise og Jørgen Hauskov Olsen, Farøvej 3 4.th, 4760 Vordingborg, tlf. 55 76 90 91

Rutekort

Sporfolder

Kontakt lodsejer