Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Sporet ved Kildemosen

Natursti mellem Ågerup, Gundsølille og Hvedstrup, 9 km Nord for Roskilde.
Sti på 6,3 km

Velkommen til Sporet ved Kildemosen

Her kan du følge årets gang både i landbruget, hvor der sås, høstes og pløjes, og i naturen, hvor fugle, dyr og planter følger årets rytme. Og du kan få en god fortælling med hjem om vores fælles forhistorie. Sporet binder eksisterende stisystemer sammen mellem landsbyerne Ågerup, Gundsølille, Hvedstrup og Herringløse.

Du kan starte i Ågerup, hvor du kan parkere ved kirken, eller i Gundsølille, hvor du kan parkere ved skolen og hallen. Rundturen via Kildemosesporet og retur via Lindebjergstien er 6,3 km. Mod øst kan du vælge at forlænge turen rundt om Hvedstrupvej (ekstra 3,5 km). Du kan også starte fra Hvedstrupvej, hvor du fx kan parkere ved kirken.

1. Ågerup Kirke
Ågerup nævnes omkring 1160 som Akætorp. Den oprindelige romanske kirke var opført af kampesten. Af den er kun skibet tilbage. Våbenhuset fra 1300-tallet er kirkens ældste tilbygning. Den danske film ”Oh Happy Day” blev optaget her i 2004. Kirken er åben tirsdag-fredag kl. 9-16.

2. Kirkestien

En kort tur rundt om kirken og den gamle landsby, hvor der endnu er bevaret nogle af de gamle, smalle stier (0,8 km).

3. Genforeningsstenen
Placeret foran omsorgshjemmet. Stenen var oprindeligt overligger på Lammedysse, jf. punkt 4.

4. Langs stendiget
På markvejen bevæger du dig langs med et 1,8 km langt stendige, der formentlig stammer fra udskiftningerne i slutningen af 1700-tallet. På marken kan du se rester af Silledysse (mod nord) og Hødysse og Lammedysse (mod syd). Den sidste er rimeligt velbevaret. Dysserne er fra ca. 4000-2800 f.v.t. (bondestenalder), og viser at der allerede på det tidspunkt var agerbrug i området.

Bemærk den lille bregne engelsød på stendiget. På markerne kan du møde store flokke af fugle, især kragefugle, ringduer og gæs. I sommerhalvåret kan du høre sanglærken og være heldig at se rørhøgen.

Landbruget er planteavl, som domineres af vinterhvede, vinterraps og byg (hovedsagelig vinterbyg). Derfor er markerne typisk grønne vinteren igennem.

På bakken med sydøst kan du se Grünbjerggård, som i dag ejer de fleste marker, som sporet passerer øst for Kildemoseåen. Gården flyttede ud fra Ågerup i 1911, efter en brand havde ødelagt bygningerne.

5. Kildemoseåen
Den lille bæk afvander Kildemosen, som er privatejet. Den løber gennem dalen nord om Ågerup og støder i Store Valby til Maglemoseåen, der løber ud i Roskilde Fjord i bugten nord for Bolund. I buske og urter langs med åen kan du møde lidt andre fugle end ellers på turen.

Siden 1930’erne er der hentet store mængder grundvand langs åen. Det har sænket grundvandet, og åen er på dette sted ofte tørlagt om sommeren. 

6. Kildevanggård
Gården flyttede ud fra Gundsølille efter en brand i starten af 1800-tallet. Stuehuset blev udskiftet i 1929.

7. Hvedstrup
Kirken menes at være ældre end kirken i Ågerup. Den oprindelige romanske kirke var opført af kampesten. Af den, er kun skibet tilbage. Tårnet og sakristiet er fra 1400-tallets første del. Prædikestol, præstestol, degnestol, pulpitur og stoleværk fra omkring år 1650 er fra Caspar Lubbekes værksted. Døbefonten af granit er romansk og af Roskildetypen.

Kirken er åben tirsdag-fredag kl. 9-14.

8. Cykelstien
Cykelstien er etableret af kommunen for at give skolebørnene fra Herringløse og Hvedstrup en sikker vej til Lindebjergskolen i Gundsølille. Stendiget er formentlig fra udskiftningen i slutningen af 1700-tallet. Plantevæksten er mere varieret end i den sydlige del af ruten – her er den domineret af regnfan, der har været anvendt i mange lande, særligt som ormedrivende middel (deraf betegnelsen ormekrudt). Også mod trolddom og djævlebesværgelser samt som elskovsmiddel var rejnfan efter sigende god. Den kan også bruges til at farve uldgarn.

Læg mærke til storkereden øverst på skorstenen på et nedlagt gartneri øst for Gundsølille. De har ynglet på egnen siden 2004. Storkeparret stammer fra et svensk udsætningsprojekt og trækker ikke væk om vinteren.

9. Gundsølille
Gundsølille omtales første gang i 1170 som Gundingessev minori. Landsbyen er et typisk eksempel på en såkaldt stjerneudskiftning, hvor jorden ved slutningen af 1700-tallet blev udstykket i 7-9 kileformede lodder, som strålede ud fra landsbyen. Gårdene kunne blive liggende i landsbyen.

10. Lindebjergskolen
Lindebjergskolen er opført i årene 1976-84. I dag er den klimaskole – du kan se grønne tage, opsamling af regnvand og solceller på taget.

11.  Dobbelt jættestue
Opført i bondestenalderen omkring 3300/3200 f. Kr. og benyttet som gravkammer i ca. 400 år. Ved udgravningen i 1876, blev der fundet rester af i alt 80 børn og voksne, samt ben- og flinteredskaber, lerkar og ravperler. De tomme kamre på ca. 2 x 3 meter er åbne for besøg.  Husk lommelygte.

 

Rutekort

Pdf

Kontakt lodsejer