Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Sporene på Huns Å

Natursti ved Maglemer, 3 km nord for Maribo.
Sti på 6,4 km.

Velkommen til Sporene på Huns Å

Her venter dig nogle fantastiske oplevelser med smuk natur og en spændende kulturhistorie. Oplev det smukke herregårdslandskab omkring Knuthenborg Gods, mens du vandrer på de brede dyrkningsfrie bræmmer langs åen. Hunseby og Maglemer er to landsbyer, der på grund af deres tætte beliggenhed har en fælles historie. De har begge været tæt forbundne med Knuthenborg Gods, og gårdene i landsbyerne var oprindeligt alle fæstegårde under godset.

Hunsåen afvander Maribo Nørresø, der ligger syd-vest for Hunseby. Åen løber gennem Knuthenborg Park og munder ud i Smålandshavet ved Knuthenborgs hovedbygning. Maglemer betyder ”den store rydning”, og bynavnet Hunseby har rødder i personnavnet ”Hund”.

1 Knuthenborg Allé
Indkørslen til Knuthenborg Park markeres af Knuthenborg Allé. Oprindeligt var alléen anlagt med to rækker korkelme med tjørnehække under. Derved skabtes en grøn mur, der ledte blikket op til indgangsporten
til parken. Alléen er siden fornyet. De to gule arbejderhuse ved alléens start er tegnet af arkitekt Gerhard
Rønne. Det er karakteristisk for Knuthenborg, at godset i slutningen af 1800-tallet markerede sig i form af gedigne og markante funktionær og arbejderboliger, hvor disse lå ud til befærdede veje. Alléen afsluttes fornemt med Maglemerporten, der markerer indgangen til Knuthenborg Park. Bygningen er tegnet af arkitekten Sibbern. Til venstre for Maglemerporten ligger Egehuset, der ejes af Knuthenborg Gods. Egehuset var tidligere en forpagtergård og derudover et gæstgiveri, hvor de besøgende, der ønskede at se den fantastiske park, kunne overnatte og indtage forfriskninger.

2 Kirken
En nylig datering peger på, at Hunseby Kirke er opført omkring 1060. Den er dermed en af de tidligste kirker i Danmark. Kirken hørte fra 1565 frem til 1964 under Knuthenborg Gods og rummer i det tidligere våbenhus et gravkapel for familien Knuth. Familien har sit eget afsnit på kirkegården, og egne stole bag en lille låge inde i kirken. I kirkens sydmur sidder et ansigt hugget i sten, og under dette sidder endnu en hugget sten, der minder om en navle. Et sagn fortæller, at ansigtet og navlen er viser højden på Kong Huns. I et forsøg på at erobre Askø, der ligger ud for Bandholm, druknede han. Han blev begravet i Kong Huns høj, som ligger tæt på Knuthenborgs hovedbygning.

3 Huns Å
På en tur langs Hunsåen vil man ofte se forskellige fugle der finder føde i og langs åen. Nogle af de mest almindelige vil være fugle som gråand, blishøne og den imponerende fiskehejre, der står stille på de lange ben i vandkanten, lurende på en fisk i vandet. Man vil også møde forskellige almindelige småfugle, som f.eks. hvid vipstjert, sanglærke og tornsanger. I træktiden kan man også se vadefugle som mudderklire og svaleklire i åen og hvis man er rigtig heldig, dukker der måske en vandstær eller en isfugl op, når man færdes langs åen i vinterhalvåret.

4 Muren
Den store kampestensmur, der omkranser Knuthenborg Park er et enestående bygningsværk. Muren er 2 meter høj og 7, 2 km. lang. Den er bygget af kampesten, der er fisket op af Smålandshavet. Hvor Hunsåen går under muren, har man et fint kig ud over det landskab, der karakteriserer Lolland: Herregårdslandskabet med de store marker. På markerne lå tidligere flere små gårde, der hørte under Knuthenborg. I dag står der rester af de pilehegn, som Lolland var kendt for. De to små lunde på marken er remiser til vildtet. Remisen længst mod vest kaldes Møllesølund, et navn, der måske har relation til den vandmølle, der lå lidt længere mod nord langs vejen til Bandholm.

5 Den gamle fattiggård
Tidligere tiders socialforsorg er rigt repræsenteret i de to landsbyer. Mest markant er Karen Knuths gule friboliger, Hunseby Kirkevej 30. De er opført som boliger for værdigt trængende tidligere ansatte på Knuthenborg Gods. På Hunseby Kirkevej 13 ses ”Søster Lerches Minde”, det tidligere alderdomshjem. Fra 1715 har der været bygninger her, der har fungeret som alderdomsforsorg. Den første bygning opførtes af Søster Lerche, stifteren af Knuthenborg Gods.
I Maglemer lå tidligere sognets fattighuse. Det ene, Knuthenborgvej 19, blev etableret i 1868 og fungerede senere som sociale boliger helt op til 1973. Det andet, Knuthenborgvej 7, blev etableret som fattiggård i
1876, og er nu privat bolig med Bed & Breakfast.

6 Fjernvarmeværket
I 2007 tog Ole Seidenfaden – ejer i femte generation på Saltoftegård – initiativ til etablering af Hunseby Maglemer Varmeværk Aps. Værket bruger 1.200 tons halm årligt, og leverer varme til 160 husstande i området

På sporene kan man også opleve:
Turen rundt om Huns Å på de dyrkningsfrie bræmmer byder på typiske afgrøder som sukkerroer, hvede og byg. Og man kan nemt støde på både råvildt, harer, fasaner, agerhøns, viber og lærker.

Yderligere information 
Knuthenborg Godskontor
Birketvej 1, 4941 Bandholm
tlf. 54 78 80 89
For yderligere information om mulighederne i området henvises til:
Knuthenborg Safaripark: www.knuthenborg.dk  
Bed & Breakfast i Maglemer: www.denhvidesvane.dk  
www.visitlolland-falster.dk