Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Sporet ved Hesselbjerggaard

Natursti ved Svogerslev Sø i Nationalpark Skjoldungernes Land, 10 km vest for Roskilde.
Sti på 1 km

Sporet ved Hesselbjerggaard ligger mellem landsbyerne Kattinge og Kornerup, lige udenfor Svogerslev, ca. 10 km vest for Roskilde. Der kører bus til Kornerup. Den afmærkede rute til Svogerslev Sø er ca. 1 km lang. God tur.

1. Bognæshalvøen
På vej hertil er du kommet gennem Kornerup eller Kattinge, som ligger i hver sin ende af Buesøvej. Kattinge er udpeget som særligt bevaringsværdig og har været kulisse i flere film om gamle dage. Bognæshalvøens jord er meget frugtbar, derfor har først den Katolske Kirke i Roskilde og siden godserne haft store interesser i området. Halvøen har store naturværdier med åbent land, søer, skove og fjorde.

2. Agerlandet
Hesselbjerggaards 30 ha., som ligger omkring gården, blev omlagt til økologi i år 2000. I økologisk jordbrug er kunstgødning og pesticider (gift) ikke tilladt. I sensommeren og efteråret ses kløver, der tilfører jorden kvælstof, som næste års afgrøder kan leve af. Jorden tilføres også kvælstof i form af husdyrgødning. Ukrudt bekæmpes med sædskifte, traktorens strigle og håndkraft. Møder du en agertidsel på din vej, må du meget gerne trække den op.

3. Hesselbjerggaard
Gården blev i 1798 udflyttet fra Kattinge landsbyejerlaug og var derefter fæstegård under Lindholm Gods. I 1905 fik den første selvejerbonde skøde på gården. Fra slutningen af 1950’erne blev gården drevet »traditionelt« med byg på markerne og grise i staldene. Før den tid var der en mere varieret produktion med bl.a. frugt og roer, køer og heste, og afgræsning på engene ved søen.
Stæretårnet ved gårdens køkkenhave får stæren til at blive i yngletiden og spise områdets stankelbenslarver.

4. Læhegn
Lævirkningen reducerer afkølingen af markerne til nytte for kulturplanterne. Der skal bier til at bestøve hvidkløveren, men de har svært ved at få næring nok, hvis de ikke får andet end kløver. Læhegnets mange blomstrende træer og buske er som en tankstation for dem. Læhegnet giver også fred og ro til fugle og vildt. Endelig er læhegn et smukt landskabselement.

5. Våde enge
Vær opmærksom på, at sporet går gennem området, hvor køerne græsser. De gør ikke noget, blot man lader dem være i fred. Ved søen findes områder med både rigkær (rig på næringstoffer) og fattigkær (fattig på næringsstoffer). Her vokser den sjældne kærmangeløv og trådstar samt alm. fredløs, trævlekrone og alm. star. Der er også krybdyr som snog (sort med 2 gule nakkepletter, ufarlig), spidssnudet frø og butsnudet frø. Padder og krybdyr er fredede. I området længere ude mod søen er der dybe såkaldte »Odderhuller«. Det er meget farligt at falde i dem, da de kan være 3 til 4 meter dybe og suger een nedad.

6. Kreaturskjul og køkkenmødding
For at give dyrene tag over hovedet og kunne indfange dem, er der etableret et kreaturskjul. Under taget er der foder. Syd for kreaturskjulet, som på Hesselbjergs østside, er der registreret en køkkenmødding fra stenalderen.

7. Svogerslev Sø
Det meste af Svogerslev Sø ejes af Ledreborg Gods. Åen mod nord fører til Lille Kattinge Sø og siden Store Kattinge Sø. Mod vest fører åen først til Buesø og siden til Kornerup Sø og derfra videre til Langvad Å-systemet. Søen og Hesselbjerg, som ses mod nord er fredet. Området er EU fuglebeskyttelsesområde. Der er toppet lappedykker, knopsvaner, sivsanger og rørhøg i området. Langs søens østlige side er der drikkevandsboringer. Fiskeri og badning i søen er ikke tilladt.