Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Sporene ved Frederiksdal Gods

3 Naturstier på Lolland ved Frederikdal Gods

Ved Frederiksdal Gods kan du vælge 3 forskellige spor, som byder på alsidige naturoplevelser og et spændende indblik i herregårdslandskabets historie og nutidens moderne landbrugsproduktion. Det gule spor (1,3 km) guider dig igennem godsets park, og det røde spor (2,1 km) viser dyrehaven frem. Det blå spor (4,3 km) sammenføjer en tur i godsets park med en tur i kystlandskabet omkring Frederiksdal Gods og går tættere på kirsebærproduktionen. Sporene er åbne hele året fra kl. 08.00 til solnedgang. Læs mere om Frederiksdal Gods og herregårdslandskabet ved Naturcenteret i parken (Punkt 4 på kortet). God tur!

1. Dyrehave og skoven

Er formentlig anlagt i 1700-tallet for at sikre en stabil levering af vildtkød til godset. Her opleves blandt andet bøge­skov og fredet egeblandingsskov.

2. Frederiksdal Gods

Frederiksdal dukker frem af historiens tåge omkring 1400 som væbneren Jens Grims’ befæstede gård, Grimsted, der lå vest for det nuværende gods. Den har muligvis haft en endnu ældre forgænger. Iskælderhøjen inde i parken minder meget om den tidligste middelalders borgbanker, der havde et forsvarstårn af træ. Den nuværende hovedbyg­ning er opført i 1750’erne.

I 1752 blev Grimsted købt af enkegrevinde Ide Margrethe Knuth, Knuthenborg, der forinden havde købt en række større gårde for at oprette baroniet Christiansdal til sin næstældste søn Christian Frederik Knuth. Hun omdøbte Grimsted til Frederiksdal og lod den nuværende hovedbyg­ning i italiensk rokoko opføre som et passende hovedsæde for baroniet. Nord for gården blev der anlagt en storslået park i fransk stil med alleer og klippede hække.

Efter hundrede år med 7 forskellige ejere, blev Frederiks­dal i 1890 købt af godsejer Daniel Frederic le Maire. Han omlagde haven til dens nuværende engelske stil og lod i 1914 hovedbygningen forlænge. Hans enke, Beate le Maire, lod i 1948 seks ha gammel egeskov frede. Efter fru le Maires død købte Niels Krabbe godset i 1957. Den nuværende ejer Harald Krabbe overtog Frederiksdal efter Jon Krabbe i 2000.

Frederiksdal er i dag på 440 ha, heraf 50 ha plantage, 20 ha skov og 13 ha park og have. Fremsynede ideer og maskiner har altid været en del af stedets dna. Landbruget er i dag samlet i et landbrugsfællesskab, der forener de 4 gårde på Vestlolland, Frederiksdal, Stensgaard, Nøjsomhed og Sophie­dal, til et 1.600 ha stort landbrug, som er drevet som én effek­tiv bedrift. Der er fokus på planteavl, dygtige medarbejdere, den nyeste viden kombineret med gamle erfaringer. Foruden kirsebær, så er afgrøderne på Frederiksdal især sukkerroer, hvede, byg og frøgræs.

3. Vineri

Vin er en stor del af landbrugsproduktionen på Frederiksdal Gods. Du har mulighed for at opleve godsets vineri. Efter aftale kan interesserede se den unikke produktion, høre om vinene, smage og købe flasker med hjem. Frederiksdal Kir­sebærvin er Nordens største vinproducent. Her produceres hvert år cirka 70.000 flasker kirsebærvin, som sælges i hele verden.

4. Naturcenteret og børnesø

Naturcenteret byder på en naturudstilling, hvor du kan opleve fugle, insekter og padder. Du kan også læse mere om godsets historie og herregårdslandet. Medbragte mad­pakker kan nydes i tørvejr eller i skygge. Der er plads til større grupper. Der findes et toilet (tilgængeligt fra april til november). I en lille sø nordvest for Naturcenteret kan du fange krible-krable dyr med fiskenet fra en flydebro.

5. Parken

I parken findes mange elementer, som vidner om godsets lange historie - bl.a. en iskælder, et kinesisk lysthus fra år 1900 og ferskvandssøer. Ferskvandsfisk var en yndet spise for 1700-tallets elite.

6. Kirsebærmark

Ved Frederiksdal Gods kan du opleve det helt rigtige klima til produktion af kirsebær. På Lollands vestlige spids er der både lunt og tørt. På Frederiksdal dyrker man surkirsebær, modsat sødkirsebær, som er dem, man spiser friske om sommeren. Surkirsebær egner sig ikke til at spise, men de er til gengæld fremragende til syltning og vin. Stevnskirsebærret – også kaldet Nordens Drue – er rygraden i produktionen.

7. Kyst og dige

Oplev en fin udsigt over Langelandsbæltet i et varieret landskab med marker og strand. Ved Frederiksdal Strand er det muligt at bade. Kysten i øvrigt præges af Frede­riksdal Dige, der beskytter det lavtliggende Lolland mod havet.

8. Korsnakke vindmøllepark

De 6 store vindmøller byder på en særlig landskabsople­velse. Vindmøllerne er sat i drift i 2017, og de forsyner ca. 20.000 hustande med CO2-fri strøm. Læs mere om pro­duktionen af grøn energi ved foden af vindmøllen.