Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Sporet ved Bønnet Slotsruin

Natursti ved Bønnet Slotsruin på Østfalster, 15 km sydøst for Stubbekøbing.
To stier på 3 og 6,5 km.
Dele af ruten er på offentlig vej og er mangelfuldt afmærket. Husk at printe et kort inden turen.

Sporet ved Bønnet Slotsruin ligger på Østfalster ca. 15 sydøst for Stubbekøbing. Tag bus 37, Nykøbing - Stubbekøbing og stå af i Bønnet. Den afmærkede røde rute er ca. 3 km lang og den gule er ca. 6½ km. Begge ruter udgår fra slotsruinen. God tur.

1. Bønnet Slotsruin
Ruinen ligger gemt væk i en gruppe træer i Slotshavegårds have. Med lidt god vilje kan man forestille sig den rektangulære borgplads omgivet af en dyb voldgrav. Slottet har været et kort, solidt stenhus med hvælvet kælder og to stokværk. Det blev bygget i begyndelsen af 1500-tallet, sandsynligvis af Oluf Holgersen Ulfstand (død 1529). Dette bygges på, at Bønnet Slot var en kopi af det endnu eksisterende Glimmingehus i Skåne, der blev opført i 1499 af Oluf Ulfstands bror.

Slottet har ligget på voldstedets sydlige del, og adgangen har været fra nord, hvor slottets eneste indgangsdør fandtes. Da slottet blev bygget for knap 500 år siden, var det omgivende landskab sandsynligvis domineret af moser og smådamme. Dette har gjort det vanskeligt for en eventuel fjende at trænge frem til slottet, der derfor lå godt beskyttet i landskabet. Omkring 1700 begyn-der områdets beboere at føre mursten fra Bønnet Slot til slottet i Nykøbing og til et hus ved Grønsund. I årene forinden var Bønnet Slot blevet delvis nedbrudt af brand og storm.

Rød rute

2. Spredningskorridor
Forhøjningen, som udgør skellet, fungerer som en vigtig spredningskorridor for agerlandets vil-de planter og dyr. I det levende hegn kan man se ask, hvidtjørn, navr, slåen og vilde roser.

Gul rute

3. Herslebslund
Gården Herslebslund har et meget karakteristisk udseende, idet den er beklædt med strå på ydermuren. Samme byggestil finder man blandt husene omkring Hesnæs. Herslebslund hører under godset Corselitze, der ligger ca. 12 km syd for Hesnæs. Corselitze omtales første gang i Kong Valdemars jordebog. Fra 1354 til 1604 var godset privat ejet; derefter blev det overtaget af Kronen, der beholdt det i godt 160 år. Fra 1766 til sin død i 1792 ejet af generalmajor Classen Corselitze. Han testamenterede alle sine besiddelser til en velgørende fond, »Det Classenske Fideicommis«, der endnu hvert år uddeler store summer til almennyttige formål.

4. Bøgeskov
Sporet følger her skovvejen langs Bønnet Skov, en smuk dansk bøgeskov. Skoven hører under Corselitze.