Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Sporet ved Bagholt Mose

Natursti i Munkeskov, 10 km nordøst for Haslev.
Sti på 3,5 km

Sporet ved Bagholt Mose ligger i Munkeskov ca. 10 km nordøst for Haslev, mellem landsbyerne Terslev og Algestrup. Den afmærkede rute er 3-4 km lang. God tur.

 

Sporet starter ved holdepladsen i Munkeskov. Bagholt Mose er beliggende nær Haslev i Munkeskov, der er en skovpart under Juellund Skovdistrikt. Giesegaard & Juellund ejes af Michael greve Brockenhuus-Schack. Godset, der har tilhørt familien siden starten af 1700-tallet, driver ca. 3.200 ha., der fordeler sig ligeligt på planteavl og skovbrug. Herudover er der en betydelig udlejning af land- og skovhuse.

Bagholt Mose er på 17 ha. (1 ha = 100*100 m). Mosen har tidligere været anvendt til tørvegravning. Mosen blev fredet i 1986 på grund af dens specielle karakter og urteflora. Mosen er endvidere udpeget som EF-habitatområde med baggrund i nogle sjældent forekommende vådbundsplanter.  

1. Egekultur

Kulturen er anlagt i 1996 og omgrænset til vej af kirsebærtræer. Hegning sker af hensyn til vildtet, der ellers spiser knopper på de små træer. Hegningen nedtages, når træerne er ca. 10 år.

2. Ellemose

Vandstanden varierer meget afhængigt af årstiden. Bregnerne kaldes ørnebregner på grund af mønstret i den skråt overskårne stængel (ligner en to-hovedet ørn). Langs ruten er der et »spættetræ«, hvor der er beboede redehuller. I sæsonen kan man høre den karakteristiske lyd af flagspætter, der hakker i træerne efter føde.  

3. Tørv

En gammel tørvevej gennemskærer tørvemosen. Bliv på den afmærkede sti, idet færdsel udenfor stien kan være forbundet med stor fare (sump). Den gamle tørvevej har været anvendt til udkørsel med hestevogn af den tørv, der blev gravet under 1. Verdenskrig og i de næstfølgende år til brug for opvarmning af boliger m.v.

Tørv er en meget ringe varmekilde bl.a. på grund af jord/vandindholdet, men grundet mangel på kul og olie under krigen var det nødvendigt. Tørvemassen blev efter udkørsel udskåret i passende størrelser og stablet til tørring. Tørvegravning var dengang en stor indtægtskilde for ejere af moser.   

4. Bøgekultur

Bøgekulturen fra ca. 1992 er selvsået (kaldes selvforyngelse). Det er en form for kulturanlæg, som består i, at de nedfaldne frø (bog) bliver harvet ned i skovbunden. Kulturen får herefter lov til uforstyrret at vokse op. Tynding af træerne sker så på et senere tidspunkt.

5. Stangvej
Her kan resterne af en »stangvej« ses. Det er mindre træstammer af gran, der er nedgravet og udgør en gammel form for vejfundament, således at der også kunne anlægges veje over våde områder.

6. Tilbage til udgangspunktet

Turen tilbage til udgangspunktet forløber gennem forskellige typer af bevoksninger og aldersklasser. Bevoksningerne er typisk løvtræ, bøg, eg, ask med specielt eg og ask på de meget lavtliggende arealer.

Rutekort

Sporfolder

Kontakt lodsejer