Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Sporet ved Søndergårde

Natursti ved Hobro, 5 km vest for Hobro.
Sti på 3 km

Sporet ved Søndergårde ligger nordøst for Hobro. Du kan evt. tage bus 58, Hobro-Hadsund og stå af ved Hjerritsdalsvej. Den afmærkede rute er ca. 3 km lang. God tur.

1. Søndergårde
Sporet begynder vest for den nordlige af Søndergårdene i Valsted sogn. Navnet Søndergård kendes allerede fra 1611. Det tyder på en enligt beliggende gård i sognets sydlige del, adskilt fra resten af sognet af Valsgård Bæk.

2. Hjerritsdal
Fra sporet nord for ejendommen er der en fantastisk udsigt over Hjerritsdal med Valsgård Bæk i bunden. Dalens navn skyldes sandsynligvis de hedeområder, der med tiden er opstået på skræn-terne. Meget taler for, at dalen er dannet, da isen smeltede efter den sidste istid for ca. 12.000 år siden. Smeltevandet fra isen på de bølgede, højtliggende områder strømmede mod den lavtlig-gende Mariager Fjord og udgravede derved Hjerritsdal. Mariager Fjord er oprindelig en stor øst-vestgående dal, hvor kolossale smeltevandsstrømme blev presset i vestlig retning under isdæk-ket i den sidste istid. Efter at isen er smeltet, har nedbøren fundet den modsatte vej ud i Kattegat.
Skrænterne har langt tilbage i tiden været anvendt som græsningsoverdrev, der lå hen som et åbent landskab. Området er i dag truet af tilgroning med blandt andet enebærbuske. Hvis den nuværende græsning ophørte, ville dalen hurtigt blive forvandlet til skov. Det afvekslende og fredelige landskab giver vildtet gode levesteder, og det er almindeligt, at man kan se råvildt fra sporet. Der er også ræve, grævlinger og mange fugle i området.
Ejendommens ejer har videreført traditionen med kvægbrug. Han har omkring 20 stykker ammekvæg og 40-50 kalve og kvier.

3. Spor gennem agerlandet
Øst for ejendommen er der en flot udsigt over Mariager Fjord, hvor sporet drejer mod syd gen-nem det dyrkede agerland. Det bølgede landskab dyrkes med vekslende afgrøder fra år til år. Fra agerlandet fører sporet brat nedad mod dalen og Valsgård Bæk.

4. Hjerritsdal vandmølle
Sporet følger på en del af ruten Nordjyllands Amts afmærkede vandresti i det fredede landskab. Stien fører blandt andet forbi Hjerritsdal vandmølle, der også er fredet. Mølleriet er intakt, men ikke i drift. Møllebygningerne ligger lavt foran dæmningen, som opstemmer Valsgård Bæk og danner mølledammen. Det er kraften i vandets fald fra mølledammen, som fik vandmøllens hjul til at snurre, så omegnens bønder kunne få malet deres korn.