Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Sporet ved Øster Jølby Kirke

Naturspor på Mors, 4 km nordvest for Nykøbing M.
Sti på 3,5 km.
Dele af sporet er i øjeblikket meget vådt og kan være svært fremkommeligt

Sporet ved Øster Jølby Kirke ligger ca. 4 km nordvest for Nykøbing Mors (hovedvej 26).
Den afmærkede rute er ca. 3½ km lang. God tur!

1. Øster Jølby Kirke og Kr. Kolds Mindesten
Sporet starter ved sognekirkens p-plads. Her lå tidligere en lille skole, hvor højskolemanden Kresten Kold var lærervikar i 1837-38. Ved p-pladsen kan man se en mindesten for befrielsen i maj 1945. Kirken er en kullet romansk kvaderstenskirke og øens mindste. En kullet kirke er en kirke uden tårn. Ved kirkedigets nordøstre hjørne fandtes tidligere en jordhøj, der blev kaldt "Den hellige Grav". Her lå en munk begravet, slået ihjel pga. sit iltre og fordømmende væsen overfor dem, der foretrak rusens saglighed frem for kirkens fremtidshåb.

2. Udsigt over stenalderens havbund
Sporet følger den stærkt regulerede Solbjerg Å og fortsætter op ad skrænten til en hvileplads. Her åbenbarer sig en flot udsigt over et stort, fladt engområde og Lyngbro Bæk, øens største vandløb. Hele engområdet er hævet havbund. I stenalderen var området her en fjordarm, og skrænten var dengang kyst¬skrænt. Flere steder langs skrænten har arkæologerne fundet køk-kenmøddinger og bopladser fra stenalderen. Nu holder mange dyr til i det store engområde. Om efteråret raster trækfugle på engene, inden turen går sydpå til vinterens opholdssteder.

3. Søndergaard
I 1600-tallet var Søndergaard en adelsgård. Helt til 1913 var sognekirken i gårdens eje. Gården er i dag på 95 ha og drives med planteavl og kødkvæg. Der er i 1999 bygget en ny og moderne løsdriftsstald til kvæget, der er af racen Simmentaler. De holdes som malkekvæg i Alperne.
Køerne er meget skikkelige, så vær ikke bange for dem på marken! Sporet fortsætter langs skrænten, men man kan skyde genvej ad markvejen forbi gården og tilbage til kirken (rød rute).

4. Overdrev med udsigt
Den gamle kystskrænt er her særlig flot med tydelige "fårestier" trådt af det græssende kvæg. Skrænten er et fint overdrev med karakteristiske blomster og urter, blandt andet "smørblom-sten", Knold-Ranunkel. Man kan nyde udsigten over området fra en lille hvileplads.

5. Vildtremise
Dette område var i stenalderen strandbred og strandvold, så det er for sandet og stenet til at dyr-ke. I stedet har man plantet det til med en blanding af løv- og nåletræer. På marken er der lavet en lille dam. Stedet tjener nu som et godt sted for vildtet. Sporet fortsætter ad en fællesvej forbi et privat hus, så vis venligst hensyn.

6. Vindmølle
Her fra vindmøllen ved kommunevejen er der en flot udsigt over hele det gamle fjordområde og Dragstrup Vig. Turen går tilbage til p-pladsen ad asfaltvejen.