Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Sporet ved Nerup Kirskesti, Suldrup

Natursti ved Suldrup, 30 km syd for Ålborg.
To stier på 5 og 3 km

Sporet forbinder stisystemet ved Suldrup Sø med stisystemet ved Hjedsbæk. Ruten er afmærket med gule pile og kan starte ved Suldrup Sø (Rundtur 5km) eller ved Hjedsbæk Gl. Kro (Rundtur 3km). Der er gode parkeringsmuligheder begge steder.

Området ved Nerup er en del af en dalsænkning, skabt under tidligere istider. Landskabet er varieret med bakker og dale, landbrugsjord, hede, eng og mose. Sporet fører dig til to storslåede udsigtspunkter, hvorfra man kan se langt ud over Nerup Sø og over Hjedsbæk. God tur.

1 Suldrup Sø
Suldrup sø blev etableret i midten af 1970’erne, hvor lodsejere og borgere velvilligt afgav jord til formålet. Naturen omkring den nyetablerede sø har siden fungeret som et rekreativt område for landsbyens beboere. Det første år var der tre svanepar, der rugede ved søen. De fik tilsammen 16 unger. Ligeledes var der mange andre fuglearter. Desværre er det gennem årene gået meget tilbage med fuglelivet på grund af forurening af søen. Flere forbedringer af området er dog også kommet til gennem årene, bl.a. knust asfalt på stierne, overflødige træer og buske er fjernet, og der er blevet lavet indhegning til fårene. Fælles for de mange år har været, at byens befolkning har nydt den dejlige natur på mange forskellige måder.

2 Kirkestien
Fra Dalumvej drejes til venstre ad den tidligere kirkesti. Med Sporet ved Nerup Kirkesti har lodsejerene i området gendannet en del af den oprindelige kirkesti. I gammel tid blev bakken, du her passerer, kaldt ”Hørknolden”.

3 Nerup sø
Nede i dalen følger stien den oprensede afvandingskanal, inden turen går opad igen. Længere oppe ad stien er god udsigt over Nerup Sø.
Fra man startede arbejdet med afvanding af søen, gik der 80 år, hvor den fik lov til at ligge hen som eng og mose. I 1955 besluttede lodsejerne at søge økonomisk støtte til afvandingen af området, men først i 1959 kom arbejdet i gang. Allerede 2 år senere måtte der en ny dræning til, da vandtrykket havde forskubbet dræningsledningerne. Yderligere vanskeligheder medførte, at Hedeselskabet senere anbefalede, at man helt standsede projektet.

4 Gamle tørveparceller
Stien fortsætter ud igennem Hjedsbæk, hvor man blandt andet går igennem tidligere tørveparceller.
Her var i alt ca. 40 tørveparceller ejet af borgere i henholdsvis Hjedsbæk og Suldrup. Især under 2. verdenskrig og frem til først i 1950’rne blev der gravet tørv både til eget forbrug og med salg for øje. Tørvene var af en dårlig kvalitet, og mange steder var tørvelaget kun på ca. en halv meter. På grund af mangel på anden form for brændsel havde parcellerne på denne tid alligevel stor betydning for mange mennesker i området.

5 Karls stykke
Stykket er en moseparcel, som Karl Nielsen har skænket Suldrup Jagtforening. Det bruges til sammenkomster, udflugter m.m.. Der jages ikke meget på stykket.

6 Spejderplads
Her er der opstillet borde/bænke samt mulighed for bål, boldspil m.m.

Rutekort

Sporfolder

Kontakt lodsejer