Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Sporet mellem Kirketerp og Byrsted

Natursti ml. Kirketerp og Byrsted, 30 km Sydvest for Ålborg.
Sti på 3 km

Sporet er i øjeblikket svært farbart. Husk lange gummistøvler hvis du alligevel vil ud

Sporet mellem Kirketerp og Byrsted ligger i Veggerby Sogn mellem Ø. Hornum og Vegger.
Sporet er en trampesti, der forbinder de to byer Kirketerp og Byrsted. Ruten er ca. 3 km lang. Numrene på kortet henviser til nedenstående beskrivelser.

1. Flot udsigt
Fra Kirketerp følger man sporet langs med Binderup Å, hvor man de første 900 m går på præ-stegårdens jord. På denne del af ruten er der en flot udsigt op til Veggerbys gamle middelalder-kirke.

2. Binderup Å
Binderup Å har sit udspring øst for Hjedsbæk. På den øverste strækning taler man om Hjeds Å, mens den fra Kirketerp og til udløbet i Limfjorden kaldes Binderup Å.

3. Kalstrup Mølle
Binderup Å havde tidligere vand nok til at drive flere vandmøller, bl.a. Kalstrup Mølle, belig-gende nedenfor Byrsted på vej til kirken. Kalstrup Mølle var i funktion ind til ca. 1904. I dag findes ingen spor af møllen, og der er nu en stor kvæggård, hvor møllen lå.

4. Gangbro
Sporet krydser over Binderup Å ad en nyanlagt gangbro og fortsætter langs den østlige side af åen.

5. Afvanding af området
Den sidste møller solgte retten til at opstemme åens vand til foretagsomme folk, der havde sat gang i afvandingen af Hjeds Sø, og som ønskede at sænke vandstanden i Binderup Å, så vandet lettere og hurtigere kunne ledes væk fra området.

6. Åen udrettet
I samme forbindelse blev åen mellem Kirketerp og Kalstrup rettet ud, og åen er derfor ikke na-turlig snoet, som den ellers er nedenfor Kalstrup og til sit udløb i Limfjorden.

7. Elletræer
Flere steder langs åen står der elletræer, der er plantet af amtets vandløbsfolk. Formålet har væ-ret at skabe skygge og dermed køligere vand for fisk i åen.

8. Hvarrisbæk
Sporet følger åen ind til man kommer til en bæk. Bækken, der blandt lokale kaldes Hvarrisbæk-ken, udgør skellet mellem Byrsted og Bradsted, noget som tidligere havde stor betydning i sog-net. Den livlige bæk følges ca. 400 m, hvorefter sporet følger et markskel op til Byrsted.

9. Pumpestationen
Stien slutter – eller starter, afhængig af hvilken vej man går – ved den nye pumpestation. Byens spildevand ledes nu, ikke som tidligere ud i mergelgraven og videre til åen, men sendes i stedet ud på en lang vej der ender ved rensningsanlægget i Aalborg.

Rutekort

Sporfolder

Kontakt lodsejer