Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Sporet ved Hellum

Stien er mangelfuldt afmærket. Det er primært den gamle kirkesti, der er lettilgængelig.
Natursti ved Hellum, 15 km øst for Brønderslev.
Sti på 4,5 km

Sporet ved Hellum starter ved idrætspladsen i den sydlige del af landsbyen Hellum ca. 12 km øst for Brønderslev. Tag evt. bus 241, der kører mellem Brønderslev og Frederikshavn.
Den afmærkede rute er ca. 4,5 km lang. God tur.

1. Kirkesti
Turen begynder ved Hellum Multihus - Hellum Idrætsplads. Multihuset kan lejes til forskellige arrangementer; kontakt Mette Holst, telefon 98 83 40 15. Sporet går ad kirkestien - den gamle vej mellem Hellum og Klokkerholm.

2. Kampestensbro
Sporet går over en smuk gammel kampestensbro, der fører over begyndelsen af Ry Å. Åen har sit udspring i nærheden af Hellum.

3. Gl. Vestergaard
Den lille lund er resterne af de træer, der stod omkring gården Gl. Vestergaard. Her står elm, ask, røn og hyld. Mange af elmetræerne er ramt af elmesyge. Landbruget blev nedlagt i 1930’erne, og jorden lagt sammen med Kræmmergård. Gl. Vestergaards bygninger er siden ble-vet revet ned. Gå i plejesporet fra Engvej til engen.

4. Eng
Sporet følger åen gennem et engareal, der afgræsses af kreaturer. Køerne får vand fra en såkaldt stødhævert (selvvirkende pumpe), der ses på engen. På den stejle skråning mod nord, på højre side af engen, er der en tæt beplantning af hvidgran, ædelgran, eg og skovfyr. I brynet vokser der hyld og gyvel. Her er der chance for at møde grævling, ræv, hare og rådyr. Om foråret og sommeren kan man se musvåger, der bliver båret af de opgående vinde, som dannes, når solen opvarmer luften i slugterne.

5. Udsigtspunkt
Når man følger sporet vest om den lille skov, kommer man op på et højdedrag, der ligger ca. 50 m over havet. Herfra er der mod nord en fin udsigt over de dyrkede marker, der danner en mosa-ik af farver i det kuperede landskab.

6. Karstenskov
Kvæggården Karstenskov ligger nord for sporet. Ejerne kan efter aftale give én et indblik i en moderne kvæggårds drift. Kontakt Erling og Peter Andreasen, telefon 98 83 41 14.

7. Hvidtjørn
På det lille stykke overdrev, der skråner ned mod åen, står der en del hvidtjørn. De er blevet »klippet« i kegleform af kreaturerne. Enkelte af tjørnene har nået en højde, hvor kreaturerne ikke kan nå topskuddene. De vil fremover frit kunne danne krone og få en karakteristisk form.

8. Dige
På dette sted ser man resterne af et gammelt dige. Det har gået ned til åen og fortsat på sydsiden af denne. Diget var tidligere markskel mellem to gårde.