Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Sporet ved Haarhøj

Natursti på Mors, 20 km nord for Nykøbing M.
Sti på 1,3 km

Sporet ved Haarhøj ligger ca. 20 km nord for Nykøbing Mors imellem Ejerslev og Hesselbjerg. NT rute 701 kører lige forbi Haarhøj. Den afmærkede rute er ca. 1,3 km lang. God tur.

1. Molergravning
Først i 50’erne startede Skarrehage molerværk A/S med at grave moler i Haarhøj til produktion af isolerende mursten. De hårde sten blev gravet bort og brugt som opfyld i det nordøstlige hul. Det bløde ler blev kørt på lastbiler til Skarrehage, hvor der stadig er molerfabrik. Det blev til fire små råstofgrave, før gravningen blev indstillet i 70’erne, fordi det ikke var rentabelt at grave mere af leret her.

2. Moler/askelag
Det første man lægger mærke til, når køreturen går forbi Haarhøj, er de fantastiske flotte mo-lerprofiler. I moleret er der sorte lag af vulkansk aske. I alt findes der over 200 forskellige aske-lag, som er fremkommet ved opsplitningen af Atlanterhavet. De vulkanske askelag har ud over skønheden også stor videnskabelig værdi. De 20 meter af moleret, som beses her, er dannet af døde alger, som faldt til bunden i det hav, der dækkede Danmark for 55 mill. år siden. Fossile rester af fisk er meget almindelige, men også komplette ses tit.

3. Istid
Da isen i slutningen af sidste istid (Weichsel) trak sig tilbage, havde den hovedopholdslinie i dette område. Den omkring 1 km tykke iskappes vægt, pressede de jordlag op, som var lige for-an gletscheren. Disse ses i dag som bakker og kystklinter. Samtidig skar smeltevandsfloder sig gennem landskabet og var også med til at give landskaberne her omkring sit særpræg. Isen for-svandt fra Mors for ca. 15.000 år siden.

4. Reetablering
Hvor der graves moler sker der fra industriens side en løbende reetablering, så der ikke efter endt gravning er »kratere« og affald overalt. Der er en enestående aftale om forløbet af disse reetableringsplaner.

5. Udsigten
Fra dette punkt, som ligger 41 meter over vandet i Limfjorden, ses det bakkelandskab, som isen dannede. Mod nord Han Herred. Mod øst ses den lille ø Ejerslev Røn, hvor mange sæler holder til. Livø ses med Himmerland som baggrund. I sydøstlig retning ligger Fur og Nordsalling. Når man ser mod vest, ses i baggrunden øens højeste punkt – Salgerhøj 89 m. Molerfabrikken samt Thy ses mod nordvest. Mod syd skimtes Nykøbing.

6. Planter og dyr i området
I og omkring den gamle molergrav er der et mangfoldigt dyre- og planteliv. Birk, hyld og mira-belle er selvsået, og sidst på året trives flere svampearter i molergraven. Tit ses musvåger og falke kredse rundt for at fange de mus og frøer, som færdes i hullerne. I de senere år er havørn observeret i området. Havørnen er Europas største ørn (omtrent dobbelt så stor som musvågen) og er efter stærk tilbagegang nu atter i fremgang. Den var indtil for få år siden en meget sjælden gæst herhjemme, men genindvandrede som ynglefugl i 1996. I morgentimerne ses rådyr traven-de i gravene og på de tilstødende marker. Ræve, harer og fasaner hører også til beboerne i denne menneskeskabte naturperle.

7. Vejen til Molermuseet
Hvis man gerne vil vide mere om molergravningens historie og den enestående geologiske for-mation, er Molermuseet (2,8 km) et fantastisk sted at besøge. Museet rummer adskillige fossiler, som ikke ses tilsvarende andre steder i verden. Fossiler af fisk, træ, insekter samt kæmpekrystal-ler er med til at fortælle om, hvordan verden så ud for 55 mill. år siden. Museet arrangerer flere gange i sommerhalvåret fossiljagt i molergravene ved museet og rundvisninger i udstillingen.