Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Skolesporet på Biersted Bakke

Natursti ca. 12 km nordvest for Aalborg. Stien er 2,5 km lang.

Sporet er 2,5 kilometer langt og ruten vil tage dig gennem det smukke landskab på Biersted Bakke, hvor du bl.a. vil opleve historien om Biersted Bakkes geologiske opståen, livet i middelalderen, tiden med tørvegravning og Biersted Bakkes nuværende funktion som drikkevandsressource til områdets borgere. God tur!

1. Middelaldergravhøj I dag er der på Biersted Bakke to bronzealder gravhøje (1800-500 f.Kr.). Den ene ligger sydøst for præstegården og den anden ligger på vestsiden af kirkegården langs kirkegårdsdiget. Gravhøjen er på det bredeste sted 25 m og 3,5 m høj. Den har nok været højere førhen. I 1809 indberettede den daværende præst, at der var 12 høje på Biersted Bakke. Det fortælles, at der i en af højene imod nordvest skulle være fundet en stor nøgle, der stak i en kiste med guld. Da folkene, som fandt den, forsøgte at hejse kisten ved at stikke et reb gennem nøglen, knækkede nøglen og den tunge kiste faldt tilbage i højen.

2. Biersted Bakke
På toppen af Biersted Bakke, 33 meter over den normale vandstand har Geodatastyrelsen opsat en forankret sten, der fungerer som højdefikspunkt. Punktet blev brugt ved lokale opmålingsopgaver og nivellementer (anlæg af veje, jernbane, kloakledning mv). I dag bruges punktet til kalibrering af GPS udstyr. Ved punktet er der opsat en infotavle, som b.la. fortæller om Biersted Bakkes oprindelse. Træerne på diget er plantet af 8C på Biersted Skole i 2018.

3. Egnssamlingen Aabybro & Trav Museum
Egnssamlingen for gl. Aabybro Kommune er en interesseforening, hvis hovedformål er at indsamle, renovere, registrere, bevare og udstille redskaber, maskiner og andre effekter, der er indsamlet i kommunen. Effekterne skal være fra det 1800 århundrede og frem til vor tid og komme fra landbrugs- og industrisamfundet. Foreningens interesseområder er overvejende store og små landbrugs- og industrimaskiner samt effekter fra travsporten. Kontaktperson: Bent Bagge Nøhr, tlf. 40 52 44 60 - info@infrared.dk. Åbningstid: Efter aftale

4. Drikkevandsforsyning
Sporet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. Ved sporets begyndelse ses mod vest Vildmoseværket, som ligger ved rastepladsen på Nørhalnevej mellem Biersted Mosevej og Nørgårdsvej. Grundvand stammer fra regnvand, som siver ned gennem jorden. Grundvand, der er egnet til drikkevand, er blevet filtreret og renset gennem flere jordlag, og det har samlet sig i et grundvandsreservoir.
Hvis du er heldig ser du måske en stor kobbersneppe eller hører en sanglærkes sang højt mod sky på din tur på sporet.

5 Hulvejen & Tørveslaget
Hulvejen på Graverensvej giver en formindskelse af stigningsforholdet på vejen. Den er opstået ved generationers slid på bakkeskråningen, når der skulle hentes tørv i mosen.
Førhen blev der i Biersted Mose skåret tørv til brændselsbrug. Der var ofte utilfredshed mellem tørveskærerne om rettighederne til tørven. Biersted-bønderne (bjessingerne) var utilfredse med bønderne fra Vadum, der boede længere væk, og som også skar tørv i Biersted Mose. En stiftinspektør kom til sognet, og han gav Vadum-bønderne tilladelse til at grave tørv i Biersted Mose. Vadum-bønderne skar herefter tørv og fik stakket den. Da tørven skulle hentes hjem lå bjessingerne på lur ved hulvejen på Graverensvej, og da Vadum-bønderne var på vej op af bakken, kom bjessingerne stormende ned fra skrænterne bevæbnet med kæppe og stokke. De tævede Vadum-bønderne, indtil de gav op og kørte til Vadum - uden tørv.

6. Biersted Kirke
Biersted betyder bjergsted, selv om bjerget er en bakke, der kun løfter sig 33 meter over havets overflade. Kirken, der ligger på bakkens top, ses på lang afstand i det ellers flade landskab, hvor størstedelen består af hævet havbund.
Biersted Kirke er en middelalderkirke. Ydermurene er af granitkvadre og kampesten, der er slæbt ind fra markerne rundt omkring og hugget til. Byggestilen var oprindelig romansk med fladt loft og rundbuede vinduer. I senmiddelalderen (sidst i det 15.årh.) føjedes der et tårn til i vest, og der blev ved samme lejlighed lagt hvælvinger, skib og kor. Byggestilen var nu gotisk med buer, der spidser foroven og byggematerialet bestod af munkesten. Senere blev der bygget våbenhus (år 1637), og som det ses ligger det ved norddøren (kvindernes indgang), mens syddøren (mændenes indgang) er sløjfet og fremtræder nu kun som en niche i muren. I 1987 blev der føjet et tvillingevåbenhus til, der rummer dåbs- og præsteværelse.
Sporet starter på parkeringspladsen vest for Biersted Kirke.

Praktiske oplysninger
Sporet starter Nørhalnevej 51, 9440 Aabybro. Den grønne firkant svarer til rutekortet på indersiden.
Breddegrad: 57.155831 Længdegrad: 9.82184200000006
Som gæst på lodsejernes private grund bør al færdsel foregå hensynsfuldt og finde sted på sporet. Da sporet går igennem ujævnt terræn og fugtige områder, kan solidt fodtøj anbefales. I forbindelse med færdsel på sporet opfordrer vi til at tage udgangspunkt i følgende Spor-Kodeks: Gå/løb kun på sporet. Hold altid hunde i snor. Benyt ikke sporet som cykel, knallert eller ridesti. Vis hensyn til lodsejere og naboer samt deres husdyr. Værn om dyr og planter langs sporet. Smid ikke affald i naturen.

Rutekort

Sporfolder

Kontakt lodsejer