Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Sporet i Aalegaard Skov

Natursti ved Skræm, 6 km øst for Fjerritslev.
Sti på 1,5 km

Velkommen til sporet i Aalegaard Skov, som giver mulighed for at opleve oldtidens fingeraftryk i en smuk og afveks-lende natur. Den afmærkede rute er ca. 1½ km lang. Numrene på kortet henviser til nedenstående beskrivelser. God tur!

Fra p-plads nr. 1 besøges pkt. 1, 2 og 3 til fods, hvorefter man kører ad skovvejen mod syd til p-plads nr. 2 for at iagttage pkt. 4, 5 og 6. Som afslutning køres øst om selve gården ud på den asfalterede Aalegaardsvej, der forbin-der hovedvej A11 med Skræm by.

1. Den gamle kongevej
Kongevejen var hovedfærdselsåren mellem Aalborg og Thisted og var en del af Ole Rømers landsdækkende
vejsystem med milesten af den type, som ses ved Aarupbro nær Hingelbjergvejen 3 km mod vest. Sten med et, to og tre huller markerede henholdsvis ¼, ½ og ¾ mil. Her nordligst i Aalegaard Skov er et stykke af kongevejen skovet fri for træer, og vejbredden markeres af grøfter til begge sider.

2. Stavgården (sol-årskalender)
På grænsen mellem skoven og den åbne mark mod vest findes en runddysse, som i jernalderen omkring vor tids-regnings begyndelse blev til et kultsted i form af en sol-årskalender (sol-vi). I centrum af stenkredsen er der en roset af sten med stolpehul i midten. Herfra er der sigtelinjer til solens op- og nedgang på henholdsvis solhverv og jævn-døgn, markeret ved tilsvarende stenrosetter med stolpehuller. Det er en storslået oplevelse at stå en midsommeraf-ten med ryggen mod sydøst, sigte over midterstolpen mod den afsatte stenroset og se solen gå ned i nordvest.

3. Hesteskoen (solur)
I jernalderen inddeltes dagen i stunder à 45 minutter. Det hesteskoformede stenanlæg består af 13 små rosetter, hver med et midterhul til en skyggestang. I løbet af dagen kastede disse stænger på skift deres skygge mod en central stang i hesteskoen. Denne konstruktion er den ældst kendte form for solure herhjemme. Også her er der mulighed for at iagttage sigtelinjerne for solens op- og nedgang. I sigtelinjen mod nordøst findes spor af to trækuls-dynger, hvilket tyder på, at jernalderstammen på Aalegaard har fejret sommersolhverv ved at iagttage solens op-gang mellem to ildsøjler.

4. Oldtidsvejen
På kørevejen mellem de to p-pladser passeres en mutation af en gran, en såkaldt troldegran. Ad skovsporet mod vest fra p-plads nr. 2 når man frem til landets ældste stensatte oldtidsvej, bestående af nævestore sten og med fodboldstore randsten i begge sider. Vejen udgår fra en kraftig, firkantet stensætning mellem Aalegaards stuehus og sidelænge. Det bemærkelsesværdige er, at vejen nøjagtigt følger sommer-solhvervslinjen 41 grader og ender ved Hesteskoen (pkt. 3). Den kan derfor betragtes som en processionsvej mod solopgangen. Ved opslagstavlen ved punkt 4 ses rækkegrave/askegrave fra vor tidsregnings begyndelse. Besøg den nyopsatte plancheudstilling om astronomi i Danmarks oldtid på Fjerritslev Egnsmuseum Bryggergården i midten af Fjerritslev by.

5. Årskalender
I oldtidsvejen er der indbygget en årskalender med sigtelinjer til årets to solhverv og jævndøgnene midt imellem.

6. Vadestedet
I en bue nordvest for oldtidsvejen og årskalenderen ses et vadested med 30 store trædesten, idet vejen her passerer et lille vandløb.

7. Skovrejsning
Et skovrejsningsprojekt, godkendt af Skov- og Naturstyrelsen, er undervejs på 10 ha afhøstede juletræsarealer med henblik på en kommende løvskov, bestående af birk, ask, ahorn og med mindre indslag af eg, bøg og nåletræ.

Aalegaard
Aalegaard ejes af Einar Laumann Jørgensen, der i mere end 40 år har beskæftiget sig med at fremdrage oldtidens spor i såvel Aalegaard Skov som Tingskoven med dens tingsted og store stenkredse. Geologisk set ligger den ned-lagte hovedgård på en stærkt udvasket moræne, der i 15-1600-tallet blev dækket af en halv meter flyvesand, hvor-ved rigtig god landbrugsjord blev ødelagt. Floraen i park og skov er særpræget med sit bunddække af vedbend, der er et yndet sted for vinbjergsnegle. Desuden findes lægeplanten dansk ingefær (aronstav). Af sjældne fugle ses grønspætte, ravn og fiskehejre, der sammen med rå- og kronvildt hører til skovens faste beboere.

Litteratur
Einar Laumann Jørgensen: Oldtids-astronomi i Han Herred og Tidsmålere i forhistoriskTid (Han Herred Bogen 1999 og 2001).
Einar Laumann Jørgensen: Stjerner, sten og stænger (Hernov 1994).
Elsebeth Nørgaard Pedersen: Aalegaard – en hovedgård i Han Herred (Fjerritslev Avis 1982).
Kirsten-Elizabeth Høgsbro: Gamle Kongevej i Vester Hanherred (Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1991).

Rutekort

Sporfolder

Kontakt lodsejer