Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Sporet ved Vandborg Ådal

Natursti ved Ferring Sø, 9 km vest for Lemvig.
To stier på 2,7 og 3,5 km

Sporet er 4.5 km langt. Der er to muligheder for start:

1. Vandborg fælled, Råbjergvej 20, 7620 Lemvig. Følg Kirkensgaardvej en km mod syd til spo-rets start.

2. Gåskærvej, parkering i svinget ved Ferring sø. Følg naturstien langs søbredden 800 m mod nord – her går sporet østpå langs bækken. God tur!

1. Vandborg Smedeby
I Vestjylland har gårdene aldrig været samlet i landsbyer. Smedebyen er i stedet opstået i nyere tid omkring smed og karetmager. Karetmageren udviklede sig til en stor virksomhed – Vand-borg Karosserifabrik – som nu er flyttet til Lemvig. Kirkebyen er opstået omkring kirke, skole og mejeri.

2. Søen
Søen blev skabt i 1976 ved at blokere et af afløbene fra en mosestrækning. Vandet er nærings-rigt og søen vil gro til med tagrør, hvis den ikke renses op. Til gengæld er den med til at fjerne næringsstoffer fra bækken via tagrørenes rodzone. I søen lever skaller, aborrer og ål. Desuden ses ænder, blishøns og et ynglende svanepar. Sensommer og efterår kan der i rørskoven ses store stæreflokke – næsten sort sol.

3. Vandborg Fælled
Fælleden – byens tidligere sportsplads – er til disposition for ophold og overnatning. Der er planlagt vand, toilet og hestefenne. Yderligere oplysninger: Se opslag på pladsen eller på www.vandborg-sogn.dk

4. Vandborg Kirkeby
Kirken er en romansk kvaderkirke (bygget af tilhuggede marksten) fra 1100-tallet. På murens sydside er der indsat et mærkeligt lille granithoved – måske stenmesterens portræt.

5. Dalen og bækken
Efter passage af amtsvejen (over eller under) løber sporet gennem en dyb dal. Landskabet om-kring dalen er bakket istidslandskab med fed lerjord. Dalen nedenfor amtsvejen er usædvanlig dyb, og det kunne se ud som om vandet her på et tidspunkt har løbet opad. Det skyldes at der er sket en landhævning samtidig med, at bækken har gravet sig ned. Langs skrænterne er der så-kaldte fårestier, trampet af kreaturer. Oprindelig har bækken slynget sig, men den er blevet rettet ud og uddybet. I skrænterne lever ræv og grævling. Af og til kommer oddere op i dalen fra Fer-ring sø.

I begyndelsen af maj kan man se de store blåsorte oliebiller i ådalen. Den store opspilede bag-krop er fyldt med æg, der graves ned i jorden. Når larverne klækkes, kravler de op i en blomst og hager sig fast til en humlebi. I biens bo lever de af æg og honning til de kommer frem næste år som voksne biller. I græsset vokser flotte markchampignon, og kigger man godt efter kan man finde kraftigt orangefarvede vokshatte.

6. Våbendepoter
Under besættelsen var der tyske tropper indkvarteret i Vandborg. Bækkens løb blev lagt om, så dalen ovenfor Møllesøen kunne bruges som ride- og skydebane. I sydsiden af skrænterne ses flere udgravninger. Her var camouflerede våbendepoter med underjordiske løbegange.

7. Møllen og Møllesøen
Vandmøllen ser ud til at have været i drift i hvert fald fra 1664 indtil den hårde vinter i 1948. Da frøs bækken under amtsvejen, og der dannedes en sø henover den nuværende shelterplads. Da der igen blev hul igennem, fossede vandet gennem dalen med en sådan kraft, at møllens dæm-ning blev ødelagt og Møllesøen tørlagt. Den blev først genetableret i 2008. Formålet er nu at opfange næringsstoffer – specielt fosfor – fra markerne, inden de når Ferring sø. Lars Lilholt overnattede på møllen i begyndelsen af firserne og skrev her teksten til ”Fandens fiol”.

8. Ferring sø og stenalderbopladsen
Ferring sø er en strandsø/fjord af samme type som Nissum- Stadil og Ringkøbing Fjorde. I 1700-tallet skrev en vandborgpræst, at der lige før bækkens udløb i fjorden var et bundløst hul. En sten var blevet sænket derned i et langt reb, men da det blev halet op var stenen væk og rebet brændt over. Lidt syd for udløbet, på skrænten, er der en stenalderboplads. Gennem tiderne har der af og til været en åbning i fjorden til havet. Nu er der lukket, og det gennemstrømmende vand løber gennem et system af søer – Veserne - til Limfjorden ved Hygum Nor. Denne rute kan gennemsejles med kano eller kajak. Tidligere brugtes Ferring sø til badning, men det er nu for-budt, da søen er kraftigt forurenet med næringsstoffer. Her er vade- og svømmefugle hele året. Der er store flokke af taffelænder om vinteren. Om sommeren kan man blandt andet se lille lap-pedykker. Forår og efterår (og i milde vintre) kan man se store flokke af kortnæbbede gæs, bramgæs og knortegæs i luften.