Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Sporet ved Sønderholm

Natursti ved Krajbjerg, 10 km nord for Århus.
Sti på 2 km

Sporet ved Sønderholm ligger ca. 2 km sydvest for landsbyen Krajbjerg mellem Hornslet og Hjortshøj (ca. 10 km nord for Århus). Kør ad Sønderholmvej og sporets start ligger umiddelbart syd for Sønderholmvej 64. Sporet er mærket med gule pile og er ca. 4,5 km langt. Du må gerne have hunden med i snor, men du må ikke tage den ind i dyreindhegningen - følg i stedet den stiplede rute. Husk at efterlade naturen som du gerne selv vil møde den. God tur!

1. Den gamle fyldplads
Sønderholm har gennem mange år været brugt som grusgrav. Grusgravningen stoppede i 1973. Som så mange andre steder har man efterfølgende anvendt området som losseplads. I samme periode har der været affaldsforbrændingsanlæg i den store bygning. Drift af losseplads og af-faldsforbrændingsanlæg ophørte i midten af 1980’erne. Fra midt i 1980’erne og indtil 2000 har området været anvendt som genbrugsplads. Se den mere uddybende beskrivelse af områdets historie på den opstillede tavle.

2. Tyvhøj - en sandruelig historie?
Højen har tidligere været kendetegnet ved et stort hul i toppen. Tyvhøj må utvivlsomt ses i for-bindelse med det gamle tingsted syd for sognegrænsen. Højen menes at være et tidligere henret-telsessted. Tyvhøj er nu genskabt til sin oprindelige højde på ca. 98 meter o.h.

3. Naturpleje
Der er i 1997 udarbejdet en plejeplan for hele Sønderholm. Som led i planen skal store dele af området holdes lysåbent for derved at genskabe et overdrevsagtigt plantesamfund. Her holdes krattet i skak ved afgræsning med både Hereford kvæg og Shropshire får.

4. De økologiske marker
De marker, der støder op til Sønderholm, dyrkes økologisk, det vil sige uden brug af kunstgød-ning og sprøjtemidler. Den økologiske dyrkningsform fordrer at landmanden arbejder sammen med naturen. Derfor vil man se et mere aktivt sædskifte, hvori der blandt andet indgår kvælstof-samlende afgrøder som kløver, lucerne og ærter.

5. Søens lappedykkere
I den vandfyldte del af den tidligere grusgrav kan man være heldig at se to af vores relativt sjældne lappedykkere; den lille og den gråstrubede lappedykker. Den lille lappedykker er på størrelse med en halvstor ælling. Den dykker meget og foretrækker et liv i det skjulte. Den gråstrubede lappedykker er vores næststørste art og ses til gengæld ofte på de åbne vandflader.

6. Sct. Nikolaj Kapel
Kapellet kaldtes af egnens folk ofte Sct. Niels’s Kapel, da det antages at være bygget til ære for Århusegnens helgen Niels Kongesøn. Kapellet er i dag nedbrudt, men der er stadig nogle mur-rester tilbage. Kapellets døbefont blev i sin tid anvendt i Rosenholms Møllegård som vandtrug, men er nu opstillet i Rosenholms slotsgård.

7. Naturen vender tilbage
Selvom området i en årrække har været genstand for kraftig menneskelig påvirkning, så har vi her et godt eksempel på, at en grusgrav og fyldplads med relativt simple midler kan omdannes til en varieret og spændende landskabstype til glæde for dyr, planter og mennesker.

8. Flotte sommerfugle
I sommerhalvåret vil man på lune dage kunne se adskillige af vores sommerfuglearter. Blandt de meget iøjnefaldende arter er den alm. blåfugl - en lille lyseblå sommerfugl (hannen), der her optræder i store mængder. De voksne blåfugle flyver fra maj til september i tre generationer. Larven har en forkærlighed for rødkløver, men spiser også andre kløverarter. Kig nu godt efter – hvis du ser to sommerfugle med bagdelen hægtet sammen, er du vidne til en sommerfugleparring.

Rutekort

PDF

Kontakt lodsejer