Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Sporet ved Skyggerslund

Den afmærkede rute er på 1,6 km. Der er to indgange til sporet, og beskrivelsen af ruten tager udgangspunkt ved indgangen ved Skyggerslund B&B.

1 Evighedsbøg

Ved indgangen til skoven ses på højre side en ca. 150 år gammel bøg. Den ”Nye” Skyggerslund Bøg, der er så gammel, at det med rette kunne blive mærket og klassificeres som et evighedstræ.

2 Kristtjørn

På første del af turen ses bl.a. Kristtjørn, der er normalt syn i skove i sønder- og østjylland.

3 Ørnebregner

Længere fremme ses Ørnebregne, Pterdium aquilinum, Danmarks største bregne. Ørnebregnen, der er meget almindelig i det meste af verden kan blive imponerende stor, i Danmark dog kun op til 2-2,5 meter høj. Lever som her i lysninger i skov, på heder og overdrev. Planten er giftig for mennesker og dyr, da den indeholder toxinet Ptaquilosid.

4 Skovdiger og skovsø

Når man når frem til den lille skovsø ser man det første af flere diger i skoven. Om det er et skeldige eller et skovdige, der blev lavet efter Fredskovsforordningen af 1805 vides ikke, men det er nærliggende at tro, at det er et skovdige. Indtil 1805, hvor Danmarks skovareal var nede på sølle 4%, kunne bønderne frit sende deres dyr i skoven for at æde,
men med den nye Fredskovsforordning blev dele af skovene fredet for at sikre fremtidigt træ til flåden. Digerne blev gravet med en grøft på den ene side og en høj på den anden side. Dyrene kunne ikke komme fra grøften og over diget. I de gamle diger kan der ses rævegrave. Ved og i søen kan der ses ænder, svaner og fiskehejre.

5 Skarv-græs

Ved det andet skovdige – og særligt hvis man tager stien over til Flemming – finder man Skarv-græs Equisetum Hyemale, en art i slægten Padderok. Planten er op til 90 cm høj og op til 8 mm tyk, ugrenede stængler. Stænglerne er ru og tydeligt furede og meget kieselholdige, og har derfor fundet anvendelse som slibemiddel i finere håndværk som f.eks. instrumentmageri. Planten danner et sporehus i spidsen. Arten er relativt sjælden i Danmark.

6 Ravn, Corvus corax

I et af de høje bøgetræer ca. 50 meter fra den vestlige skovkant har et ravnepar slået sig ned. Det er nemt at se den store rede, hvis man kikker op. Skoven giver læ for reden, marken på den anden side giver føden. Æglægning foregår i marts-april, og det er hunnen, der alene udruger ungerne. De gamle ravne er udprægede standfugle, der forbliver i territoriet året rundt, mens ungfuglene kan strejfe noget omkring. Ravnepar holder sammen flere år i træk. De kan tale sammen i nuancer, så det nærmest lyder menneskeligt. Måske derfor blev de i tidernes morgen mytologiske dyr, idet Odin jo havde to af slagsen; Hugin og Munin, som er oldnordisk for Tanken og Erindringen. Fuglene er altså i mytologien dem der tænker mere over tingene og husker længere end almindeligt. Ravnen var i 1950 næsten udryddet i Danmark (estimeret 16 par tilbage), men har siden da været i fremgang. Udover ravn er der chance for at træffe forskellige ugler, spætter og duer.

7 Tyndakset Gøgeurt

Når man er nået forbi ravnereden og går videre langs den vestlige sti i skoven, kan man være heldig om foråret at se de sjældne Tyndaksede gøgeurt, der ikke skal forveksles med den mere almindelige Maj gøgeurt. Tyndakset gøgeurt gror på steder, hvor der også kan findes Stor-konval. Af sommerfugle kan der blandt andet ses Aurora og Kålsommerfugl.

8 Savværket

Sporet munder ud ved savværket, fortsætter ad vejen syd om de gamle avlsbygninger frem til parkeringen.