Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Sporet ved Skjern Hovedgård

Natursti ved Nørreå mellem Viborg og Randers, 20 km vest for Randers.
Sti på 3 km

Sporet ved Skjern Hovedgård ligger ved landsbyen Skjern mellem Randers og Viborg. Tag evt. bus 61 Viborg-Løvskal-Tapdrup, eller bus 71 Bjerringbro-Løvskal-Hjorthede. Hvis man er i bil, kan man starte turen fra P-pladsen ved Gammel Skjern Voldsted. Den afmærkede rute er ca. 3 km lang. God tur.

Landskabet omkring Skjern Hovedgård og Nørreåen bugter sig gennem et typisk midtjysk ådalslandskab: Grønne enge omgivet af kratbevoksede skrænter. Ådalen er dannet i slutningen af sidse istid for ca. 10.000 år siden, hvor store smeltevandsmassr skabte en bred, sandet smelte-vandsdal. Nørreåen er i dag kun en lille rest af datidens kæmpeflod.

1. Natursti
Sporet følger Nørreåens bred; her er en fin udsigt mod Skjern Kirke. Sporet er her en del af en afmærket natursti, som Viborg Amt vedligeholder. Der findes mange brændenælder langs ruten, men også hanekro og døvnælder, der ligner brændenælder.

2. Skjern Voldsted
Voldstedet stammer fra middelalderen. Det nævnes første gang i et skiftebrev fra 1347. Bygnin-gerne blev fjernet i 1694, men flere af stenene blev genbrugt ved opførelsen af Skjern Hoved-gård. En informationstavle på stedet fortæller nærmere om det gamle voldsteds indretning og historie. Læg mærke til de mange vinbjergsnegle, som trives særlig godt på grund af den kalk-holdige mørtel på voldstedet.

3. Læhegn
På den sandede jord er det nødvendigt at sikre afgrøderne læ for vinden. Hegnene er samtidig levested for vilde planter og dyr. Her findes en alsidig plantevækst med blandt andet hyld, tjørn, valmuer og lucerne. I sommerhalvåret svirrer der mange sommerfugle omkring blomsterne.

4. Fugtig lavning
Tidligere drænede man mange vandfyldte lavninger eller fyldte dem op med affald. I dag lader man dem ofte gro til af sig selv eller planter dem til, så de bliver til såkald¬te vildtremiser (skjul for vildtet). Her i krattet bor der en grævlingefamilie. Man kan tydeligt se grævlingernes bo og finde deres let genkendelige spor med de lange kløer i den fugtige jord på markvejen. Desuden kan man finde spor af ræv, ilder og vilde mink. Ruten tilbage langs åen går ad en smeltevands-terrasse med fin udsigt over engen og åen.

5. Mejeriet „Granly"
Sidst i 1800-tallet blomstrede andelstanken, og der blev bygget hundredvis af andelsmejerier. Nu er de fleste fusioneret og nedlagt, og mælken behandles af nogle få meget store mejerier. I 1950’erne byggede man frysehuse, som Løvskal-Tindbæk Frysehus, der ligger ved siden af me-jeriet. Frysehusene er nu erstattet af hjemmefrysere. Bygningerne ejes af Skjern Hovedgård og bruges til private formål.