Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Sporet ved Skejby

Natursti ved Skejby, 6 km nordvest for Århus.
To stier på 1,7 og 5,1 km

Sporet ved Skejby ligger ca. 6 km nordvest for Århus bymidte. Tag eventuelt bus 115, 54 eller 2 fra Århus Rutebilstation. Der er to ruter; en kort på 1.7 km (blå rute) og en lang på 5.1 km (grøn rute). Fra Koldkærgård kan turen forlænges med 3.3 km ved at følge Sporet ved Nymølle mod-sat (gul rute). God tur!

1. Regnvandsbassiner
De nyetablerede bassiner på hver side af sporet tjener til opsamling af overfladevand fra hele industriområdet på sydsiden af Herredsvej. Fra bassinerne ledes vandet via Koldkær Bæk og Egåen ud i Kalø Vig.

2. Økologisk landbrug
Marken ved Skejby dyrkes af en økologisk landmand i Hjortshøj. Marken bliver således hverken sprøjtet eller kunstgødet. I det økologiske sædskifte indgår normalt et par år med lucerne, der ved hjælp af bakterier på rødderne kan samle kvælstof fra luften og deponere den i jorden til gavn for de følgende års afgrøder.

3. Slugten
Et fantastisk flot område. Læg specielt mærke til Koldkær Bæk, der slynger sig helt ureguleret i bunden af slugten. Faldet er stort, så bækken gnaver konstant i skrænterne og danner gode fysi-ske forhold for et rigt og varieret dyreliv. Desværre afledes der store mængder overfladevand fra byens befæstede arealer via bækken, så vandkvaliteten er noget svingende. I luften over området er der om sommeren masser af bysvaler. De yngler under tagudhænget på Landbrugets Rådgiv-ningscenter, som nu lægger hus til knapt 200 reder. Området afgræsses af jerseykvier, der der-med er med til at fastholde slugtens markante karakter. Kvierne er meget nysgerrige, så tag en snak med dem. Træbygningen på den anden side af bækken vidner om fortidens anvendelse som skydebane.

4. Landbrugets Rådgivningscenter
Landbrugets Rådgivningscenter ejes af landbruget. Dets primære opgave er at formidle faglig viden og service til de ca. 75 lokale landbrugscentre over hele landet.

5. Gydeområde
Egåens ørreder søger om vinteren op i tilløbenes øvre løb for at gyde (lægge æg). På dette sted i Koldkær Bæk består bunden af den rigtige størrelse grus til gydningen. Om foråret klækker yng-len og de spæde fisk lever de første uger beskyttet nede i gruset. I træerne langs bækken sidder der ofte en musvåge på standjagt.

6. Koldkærgårds forsøgsmarker
På forsøgsarealerne er de fleste af landbrugets afgrøder repræsenteret. Her udføres bl.a. sprøjte- og gødningsforsøg. Tag en tur langs parcellerne og læg mærke til det righoldige udvalg af sorter inden for landbrugets afgrøder. Parcellen med pil langs sporet er et forsøg med energipil som nicheafgrøde.

7. For de seje!
Her kan oplevelsen forlænges via Sporet ved Nymølle - følg da de gule pile modsat (mod vest).

8. Agroforum og Koldkærgård Forsøgsgård
De gule bygninger huser kursuscentret Agroforum, og i gården bagved holder Koldkærgård For-søgsgård til. På stykket forbi Koldkærgård følger ruten Sporet ved Nymølle (gule pile).

9. Brakarealer
Skråningen på østsiden af Koldkær Bæk er udlagt til permanent brak. Området giver både føde- og opholdsted for bl.a. agerhøns, rådyr og en masse småfugle. Måske hænger tårnfalken også svirrende over græsset.

10. Sprøjtefri dyrkning
På turen rundt passeres tre hovedtyper af dyrkningsmetoder. Markerne mod nord ejes af kom-munen og forpagtes ud til sprøjtefri dyrkning. Afgrøden vil derfor sikkert fremstå mindre »ren«, dvs. med et større islæt af ukrudtsplanter som grå bynke og kamille.