Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Søvind-Hundslund skolespor

Afmærket natursti ved Søvind Skole og Børnehus, ca. 15 km fra Horsens.
Stien er 5,9 km lang.

1. Søvind Skole og Børnehus
Søvind Skole og Børnehus er en et-sporet skole med ca. 140 elever fra 0. til 6. klasse samt en aldersintegreret institution med ca. 60 børn fra 0-6 år. I Søvind SkoleFritidsOrdning er der 60-70 børn fordelt på SFO og klub.

2. Vildtbanesten
Vildtbanesten var skelsten, som angav grænserne for de kongelige vildtbaner – det vil sige områder, hvor kun kongen havde ret til at drive jagt. Den kongelige Vildtbane omkring Skanderborg Slot blev oprettet i 1500-tallet og strakte sig fra Hald ved Viborg til Horsens Fjord i syd.
Jagten foregik i skove og på høstede marker. Bønderne, der boede i vildtbanen, måtte acceptere, at deres hunde skulle ”lemmes” – det vil sige en hel eller delvis afhugning af det ene forben. Og der var dødsstraf for krybskytteri. Vildtbanens grænser var oprindeligt markeret med træpæle. Men ifølge en kongelig jagtforordning fra sidst i 1600-tallet skulle alle kongelige vildtbaner forsynes med skelsten. I den Skanderborgske Vildtbane opsatte man skelsten i årene 1743-44. Stenene var af granit og 2-3 m høje – øverst med en indhugget krone og derunder Christian 6.´s monogram. Stenene har oprindeligt måske været rødmalede, og bogstaverne har været trukket op i hvidt eller gult.

3. Vindmøllerne
I februar 2018 satte Wind Estate A/S to vindmøller i drift mellem Søvind og Hundslund. Vindmøllerne er fremstillet af Vestas og har en totalhøjde 125 meter og rotordiameter 100 meter. Det er forventningen, at møllerne kan producere samlet 14 mio. kWh om året – svarende til det elforbrug, som ca. 2.800 husstande har årligt. Det svarer igen til mere en fjerdedel af alle husstande i Odder Kommune. Forud for opstillingen af vindmøllerne undersøgte arkæologer fra Moesgaard Museum, om der var oldtidsfund i området. Det viste sig, at der var mange spor efter mennesker i form af keramik. Hvor møllerne blev opført, var der også spor efter bebyggelse fra jernalderen. Arkæologerne kunne således konstatere, at der også i oldtiden var interesse for at bo i området med den flotte udsigt til Horsens Fjord.

4.-5. Horsens-Odder Jernbane
Der blev givet grønt lys til anlæggelse af en bane mellem Horsens og Odder med lov af 16. marts 1900. Banen åbnede i maj 1904. Toget kunne ikke køre over bakker og gennem dale, men skulle have et så jævnt forløb som muligt. Over lavninger lavede man derfor dæmninger og bakker blev gennemgravet. Ved 4 ser man en rest af banedæmningen og ved 5 følger skolesporet selve banens trace, hvor man tydeligt kan se, at der var tale om meget store jordarbejder forud for placeringen af skinnerne. Horsens-Odder Jernbane havde egen godsstation på Horsens Havn indtil 1950, hvor godstrafikken blev flyttet til Horsens DSB-station. Banen var i brug til 31. marts 1967. På det tidspunkt havde busser og lastbiler overtaget transporten af passagerer og gods.

6. Hundslund Skole og Børnehus
Hundslund Skole og Børnehus er en landsbyordning med fælles ledelse af skole og dagtilbud i et tæt samarbejde med de andre tre landsbyordninger i Odder Kommune. Der er ca. 100 børn i skolen og ca. 30 børn i dagtilbuddet. I skolen er der elever fra 0.-6. årgang. Her arbejder vi på 5 aldersblandede hold. I Børnehuset Solhøj er der børn fra 0-6 år.