Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Ørum Natursti

Natursti ved Ørum, 15 km nordøst for Vejle.
Sti på 2,6 km

Velkommen til Ørum Natursti.

Turen starter ved Ørum sports- og aktivitetsplads. Der forefindes shelter på pladsen, som er til fri afbenyttelse. Turen er på 2,6 km og tager ca. 30 minutter at gå. God tur. 

1 Ørum sports – og aktivitetsplads
Turen starter ved sports – og aktivitetspladsen, der er fællesareal for alle borgere i Ørum. Aktivitetspladsen blev etableret i 2010, med støtte fra mange offentlige og private fonde. Blandt andet LAG Hedensted. Alle er meget vel-komne til at benytte dette fælles areal.

2 Kig til Ørumgård
Ørum opstod omkring Ørumgård, som er en af de ældste bebyggelser i området. Op gennem 1800 tallet bestod landsbyen af enkelte gårde og arbejdshuse til Ørumgård.

3 Kig til Rhoden Ådal
Rhoden Ådal, der gennemskærer området mellem Ørum og Daugård, er mange steder bevokset med løvskov. Terrænet omkring ådalslandskabet er særdeles kuperet med rig mulighed for spændende naturoplevelser.

4 Præstegårdsskoven
En lille del af skoven er udlagt som naturskov og dette område ligger næsten uberørt hen, men langt den største del af skoven drives som almindelig skovdrift, hvor der fældes og genbeplantes.

5 Den store eg
Nær Ørum å står et af Danmarks største egetræer. Denne flerstammede eg er utrolig stor og flot og bestemt værd at slå vejen forbi.

6 Ørum Kirke
Årstallet for Ørum kirkes opførelse fortaber sig i uvished. Man mener, at man via stilen og kendskab til andre kirkers opførelse vil kunne datere kirken fra slutningen af 1100 tallet eller begyndelsen af 1200 tallet. Den nuværende kirke var dog ikke den første kirke på stedet, der har som så mange andre steder i Danmark ligget en trækirke på samme sted. Endnu længere tilbage i historien har området hvor kirken ligger i dag været et kultsted. Således ligger der på kirkegårdens østlige side rester af en langdysse. En af stenene er med ca. 30 skåltegn, som blev brugt til at ofre i til solguden. Langdyssen er sløjfet eller ødelagt. Nogle arkæologer mener, at der oprindelig var tale om en runddysse, men at man i nyere tid har lagt stenene sådan, at den ligner en langdysse. Dyssen blev udgravet og restaureret af Nationalmuseet i 1933 – 34. Indtil 1908 hørte kirken under Ørumgård, men overgik fra da af til selveje. 

7 De to forhenværende skoler
Den gamle hvide skole nævntes i 1772 og blev i 1924 afløst af den ”nye” røde skole, der fungerede som skole- og lærebolig indtil 1963. Begge bygninger ejes i dag af menighedsrådet og fungerer som menighedshus (den hvide) og forsamlingshus (den røde).

8 Withsminde
Oprindeligt en større gård i Ørum, som er blevet navngivet efter gårdens ejer fra 1846 – 1854 Jesper Peter With. Han var i perioden 1826 og indtil sin død i 1854 Herredsfoged i Bjerre-Hatting Herreder. Derudover var han valgt til fol-ketinget og var tillige medlem af den grundlovsgivende rigsforsamling i 1848-49.

9 Ørum by
I begyndelsen af 1900 tallet var stort set hele landsbyen udbygget og langs den snoede nord-sydgående vej Højkildevej. Sidenhed er der kun kommet enkelte nye ejendomme til.
I 1990´erne kom der en ny udstykning på Påskegårdsalle. Byens bebyggel-sesstruktur gør, at Ørum i dag fremstår som en velbevaret og helstøbt lands-by. Op gennem 1900 tallet fandtes flere forretninger, såsom kro, smed, køb-mænd og skræddere. Senere kom også brugsforening, cykelsmed, benzin-tank mv. I dag er der ingen forretninger i byen. Derimod præges byen til sta-dighed af det omkringliggende naturgrundlag, da der udvindes grus i flere grusgrave omkring Ørum. Landsbyens navn viser, at man altid har været be-vidst om stedets naturressourcer, idet Ør betyder sten og grus og um betyder gård eller boplads på Old dansk.

Rutekort

Sporfolder

Kontakt lodsejer