Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Sporet ved Nymølle

Natursti ved Skejby, 6 km nordvest for Århus.
Sti på 4,5 km

NB: Sporet ved Nymølle bliver i øjeblikket ikke vedligeholdt. Sporet er delvis tilgroet og der er ikke foldere i folderkassen. Denne tur kræver derfor ekstra høje gummistøvler, lidt eventyrlyst og en medbragt folder

Sporet ved Nymølle ligger ca. 6 km fra Århus bymidte. Tag evt. bus 115 fra Århus Rutebilstati-on. Sporet er ca 4½ km lang. God tur.

1. Nymølle
Den gamle vandmølle, Nymølle, er placeret på et smalt sted ved Egåen – der hvor faldet i terræ-net er størst. Nymølle kan følges tilbage til starten af 1500-tallet. Tidligere var der både land- og skovbrug knyttet til stedet. I nyere tid har området huset et tivoli og en restaurant, senest har der været naturcenter. Stedet ligger som en grøn oase i det åbne landbrugsland og huser masser af fugle, insekter og pattedyr. Fra Nymølle kan man fortsætte ad Sporene ved Kasted.

2. Bro
Ved den røde bro var det oprindelige tilløb for vandet efter turen over møllehjulet. Selve mølle-hjulet sad lidt atypisk for vandmøller, nemlig i midten af den høje bygning. Hold øje med vand-løbet – måske ser du ørreder eller vandstær!

3. Topkær
Her ved de to små mosehuller, Topkær, kan man på afgrøderne ofte tydeligt se, hvordan forskel-le i jordbundens fugtighed sætter sit præg på afgrødernes vækst. Området ved Topkær er drænet kraftigt. Vandet samles i brønden og ledes derfra videre ud i Egåen.

4. Læhegnene
I læhegnet kan du se tre forskellige typer planter. Bestandstræer som eg og ask er læhegnets grundelementer. Ammetræer er typisk rødel. De giver læ uden at skygge de første år. Senere fældes ammetræerne og giver plads for bestandstræerne og lave buske som hassel, slåen og sy-ren.

5. Koldkærgård
Ejendommens historie kan føres tilbage til 1200-tallet, hvor den hørte under Århus Domkapel. Fra 1894 har De Danske Landbo- og Husmandsforeninger ejet gården og tilbygningerne. Her findes nu Koldkærgård Konferencecenter og Landskontoret for Planteavls forsøgsafdeling. Tag gerne et kig på de mange forskellige landbrugsafgrøder i forsøgsmarken.

6. Dansk Landbrugsrådgivning – Videnscenter for Landbrug
Centret er den landsdækkende del af landbrugets rådgivningstjeneste, der også består af en ræk-ke lokale centre. Det ejes af foreningen Dansk Landbrug.

7. Koldkær Bæk
I bunden af slugten løber Koldkær Bæk. Dens meget snoede forløb er typisk for et ikke-reguleret vandløb, hvilket ikke bare er en fryd for øjet, men også skaber levesteder for mange forskellige dyr og planter. Følg bækken med strømmen og læg undervejs mærke til vandets gra-vende kræfter.

8. Revelhøje
Herfra er der fint udsyn mod sydvest til de oprindeligt tre bronzealderhøje, Revelhøje. Mod nord ses Kasted Ås, der ligger som en langstrakt bakke midt i Egådalen.

9. Eng og å
Kultureng med græssende kvier om sommeren. Vandets gravende kræfter blotlægger de gamle drænrør af tegl efterhånden, som løbet flytter sig. I vandet ses tydeligt variationen mellem dybe høl og flade stryg. Der er ingen tyre på engen, men adgang er selvfølgelig på eget ansvar. Du må ikke tage hunden med ind, hvis der er dyr på engen.

Rutekort

Sporfolder

Kontakt lodsejer