Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Sporet ved Mogenstrup, Karup Å

Natursti ved Karup Å, 15 km syd for Skive.
To stier på 1,5 og 5,5 km

VELKOMMEN TIL SPORET VED MOGENSTRUP, KARUP Å

Velkommen til Sporet ved Mogenstrup, Karup Å som blev etableret i 2010, og udvidet meforsideillustrationd et skolespor i 2014 med hjælp fra 6.og 7. klasse på Hjelm Hede Friskole. Sporene er henholdsvis
ca. 5,5 km og 1,5 km og er markerede med gule og røde pile. Der er parkeringsmuligheder ved Hjelm Hede Friskole på Ole Jensens Vej, samt ved Aktivitetsområdet i Mogenstrup. Turen kan startes herfra eller ved lystfiskerbroen ved Karup Å. God tur! 

1. AKTIVITETSOMRÅDE

Aktivitetsområdet er offentligt åbent og består af bl.a. en sportsplads med håndbold- og fodboldmål. Der kan cykles ’trial’, motioneres på træstammer og spilles beachvolley. For de mindre børn er der cykelbaner, sandkasser, gynger og der kan spilles hockey, badminton og basket. I bålhytten kan der laves bålmad og spises madpakker. Der er adgang til toilet i kælderen under skolen.

2. KARUP Å

Her ved engene langs åen findes mange spændende og sjældne fugle. Åen fungerer som en trækrute for fuglene, der bruger den som en slags vejviser. På engene kan man se engpibe, isfugl, gøg, sanglærke, horsegøg, mudderklire og engsnarre. Sommeren igennem – ikke mindst i forsommeren – er engene et sandt blomsterflor, hvor man bl.a. kan finde engkappeleje, majgøgeurt, trævlekrone, engkarse, engnellikerod, vandranunkel og visse steder eksemplarer af den flotte kattehale og engblomme.

 

3. ”Æ LINDE” - DET GAMLE ÅLEJE

Ifølge et gammelt sagn, druknede tre førstefødte drenge fra områdets gårde i åen. Drengene var på åsejlads, hvor de var hoppet ud af båden og landet i sugesand, som de druknede i. Sugesand opstår når sandet bliver så vandmættet, at det mister sin bæreevne. Dette kan f.eks. ske i åens sving, hvor der dannes indsøer. Den ældre generation har lært, at de ikke må gå ind mellem rørskærene, da jorden er sumpet.

4. JEPPE AAKJÆR STENEN

Hvis man kigger over åen mod øst, kan man se Jeppe Aakjærs barndomshjem. Her er han opvokset, og han har brugt mange timer ved Karup Å. I hans tekster kan man ofte finde beskrivelser af natur- og dyrelivet ved åen. Til minde om hans forældres død i 1908, satte han en mindesten, som står i nærheden af hans barndomshjem.

5. ANDELSMEJERIET 1888-1970

Mod sydøst ligger Trevad Bro, som blev opført i 1880`erne. Broen blev bindeled mellem sognene Vridsted og Trandum. Trevad Mejeri var dengang egnens stolthed og Trevad var et knudepunkt med bl.a. mejeri, smedje og flere gårde.

6. TRANDUM KIRKE

Den gamle middelalderkirke i Trandum blev revet ned i 1554, og sognet blev lagt til Sevel sogn. Det var herremanden Iver Juel, der ikke ønskede at vedligeholde to kirker, som ellers havde været samlingspunkt for bønderne. Bønderne forsøgte flere gange af få sagen genoptaget uden held. De måtte derfor gå den lange vej over heden for at komme til gudstjeneste i Sevel kirke. I sommeren 1891 vendte heldet, og den første grundsten til kirken blev lagt. Trandum kirke blev indviet den 13. december 1891, og kan ses her fra sporet.

7. HISTORIE

Den 3. september 2009 var der tre lodsejere på toggerfiskeri ved Trevad ved Karup Å. Med et fik de et gammelt velbevaret sværd i garnet, der målte 130 cm. Man mener, at det er et landsknægtsværd fra middelalderen.

8. GRAVHØJE OG OLDTIDSVEJEN

Gravhøjene langs ådalen nord for Trandum Kirke indgik engang i en gruppe på i alt 1500 høje, hvoraf mange nu er nedpløjede. De bevarede høje har aldrig været udgravet, så man ved ikke, hvor gamle de er. Sandsynligvis er de opført i den del af bondestenalderen, der kaldes enkeltgravstid (2800-2400 år f.Kr). Der er gjort fund tilbage til (1000-500 år f.Kr ). Nord for gravhøjene er desuden fundet rester af en boplads, hvilket vidner om, at egnen her har været beboet til alle tider. Ned mod Karup Å ses en kløft, som er en gammel hulvej, der er en del af en oldtidsvej. Kløften svarer til sidste istids hovedopholdslinje. Oprindeligt har der ligget mindst 1500 gravhøje langs opholdslinjen fra vest mod øst, som formentlig har markeret et vejforløb, en oldtidsvej.

9. FRA SUMPET ENG TIL DRÆNET LANDBRUGSJORD

For at dyrke jorden har man været nød til at dræne moser og kær. Mogenstrup bæk er en gravet dræningskanal med vand fra Rønnes Mose via Rønnes Bæk. I Rønnes Mose bor der en eneboer Ingolf, også kaldet Guf. Han lever primitivt og drikker af vandet i Rønnes bæk, der er rent og af fin kvalitet. Længere henne af sporet passeres en kodrift – en tunnel, der skulle sikre, at landmændenes køer stadig kunne komme på græs ude i mosen efter åbningen Herningvejen, Rute 34, i 1963. Stednavne Højene i Trandum og omegn viser, at der her lå en tættere oldtidsbebyggelse. Navnet røber, at man på et tidspunkt har fundet en høvdingegård, et ”Heim”, efter norsk Trondheim, (oprindeligt Trandhejmar). Endelsen er senere blevet afslebet til et ”um”. Mogenstrup har sit navn efter en mand ved navn Mogens og hans torp, som betyder en udflytterlandsby – en landsby eller bebyggelse, der er flyttet væk fra en ældre landsby.