Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Sporet gennem Lorens Have

Natursti ved Tambohus på Thyholm, 20 km nord for Struer.
Sti på 2 km

Sporet gennem Lorens Have ligger ved Tambohus nord for Oddesund. Drej fra A11 ved Odby kirke eller DK benzin i Floulev mod Tambohus. Der er togforbindelse til Uglev. Den indtegnede rute er ca. 2 km, men der er god mulighed for at forlænge turen, f.eks. langs stranden. God tur!
Sporet er etableret af Tambohus Bylaug i samarbejde med projekt »Spor i Landskabet«.

1. Rørskoven
Den første del af sporet er anlagt på en gammel markvej gennem kæret. Tagrør er den domine-rende plante her, men også Dunet Dueurt og Vand-Mynte ses. Prøv at kigge på Tagrørs blade. De bærer ligesom et bidemærke på bagsiden. Efter sigende skulle det være Fanden selv, der har bidt i bladet i ærgrelse over, at Guds Tagrør er blevet så stor en succes. Den biologiske forkla-ring er den, at mærket er fremkommet, da bladet blev presset ud af bladskeden. Tagrør bruges stadig til stråtag, men blev også tidligere brugt som supplement til vinterfoder.

2. Lorens Have
Umiddelbart efter rørskoven drejer stien mod venstre. Her havde Lorens – efter hvem vejen og haven er opkaldt – sit hus. Han levede i 1800-tallet, ernærede sig som fisker, men supplerede sin beskedne indkomst med lidt gartneri og havde i øvrigt også en enlig ko. Vandet fik han fra en kilde tæt ved og brændet sankede han i den omliggende skov (man tog det ikke altid så nøje med ejendomsretten dengang). Går man lidt rundt i området, kan man finde et par gamle æbletræer, men der er ikke noget tilbage af Lorens Hus. Der er altid lunt i haven, som også efter Lorens tid har været brugt til frugthave, men i dag er det brombærkrat, der dominerer. Lidt syd for bænken er der et sumpområde, kaldet »Æ wild hvol.« Pas på, man siger det er bundløst.

3. Granskoven
Fra Lorens Have går man ind i skoven, eller det er vel nærmest kun en lund. Her er lidt mørkt, da skoven består af grantræer. Kan man lide stilhed, er stedet her perfekt. Stilheden bliver som regel kun afbrudt af en enlig skovdue, der med sin kurren siger: »Det er synd at sky’e en skov-due!« Læg også mærke til, hvor bar skovbunden er i granskoven.

4. Poststien
På den sidste del af turen kommer man ud på en tidligere benyttet markvej og poststi. Herfra kan man nyde det meget kuperede terræn, Tambobakkerne, og gå langs med en dyrket mark. Byg, hvede og raps er nok de kornsorter, der oftest dyrkes her. Sporet stiger, og for enden er der fin udsigt over Limfjorden og dens lande, som Erik Berthelsen skrev:

Lyset slår blink over Limfjordens vande,
tindrer og ler i et stridigt spil.
Sallingland,Thyland og andre lande
hilser hverandre med mågeskrig.
Ja, Limfjord, jeg elsker dit blå humør
i kuling fra Hals og til Harboør.

For enden af stien er der opsat et kort, så man kan orientere sig i geografien.

Lidt om landskabets tilblivelse
Tambohus ligger nord for israndslinjen i et typisk morænelandskab. En bakketype, som er me-get almindelig på Thyholm, er de såkaldte »falske bakker«. Det er bakker, der er dannet af smel-tevandet fra det højere liggende moræneplateau. Helleris Bakke syd for Tambohus er et smukt eksempel på en sådan. Tambohus by ligger på en gammel strandvold, og RØRSKOVEN er en del af en gammel fjordarm. Øst for kroen vokser strandvolden stadig. Undergrunden er meget kalkholdig.

Om Tambohus
Efter Den Gamle Poststi fortsætter ruten på grus- og asfaltvej gennem Tambohus. Tambohus var helt op i 1980’erne et aktivt fiskeleje, hvor bl.a. ålefiskeriet spillede en stor rolle. Navnet Tam-bohus fik byen efter Peder Larsen Tambour, der i 1809 opførte et hus på et stykke jord ved stranden. Før den tid var Tambohus en øde strand, man kun kom til, hvis man var på rejse til Mors og Jegindø, eller der kom fragtskib fra Norge med træ og tog korn med tilbage. I 1830 fik Peder Tambour sin kongelige bevilling med eneret til færgefart mellem Tambohus og Jegindø, og i 1842 kom der til færgestedet en kongelig privilegeret kro ved Christian den 8. Omkring 1900-tallet byggedes der huse langs med vejen, og fiskelejet opstod. I dag er der en dæmning mellem Tambohus og Jegindø. Fiskeriet er som erhverv ophørt, men kroen består stadig og er bl.a. kendt for sine lækre stegte ål!