Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Sporet ved Korning

Natursti ved Korning mellem Skanderborg og Vejle, 25 km nord for Vejle.
Sti på 1,5 km

Velkommen til Sporet ved Korning

Natursti Korning – for motion og oplevelse – er 1,5 km lang og forløber umiddelbart sydvest for Korning by. I området ved Gesager Å er det muligt at lave rundture og forlænge turen med ca. 300 meter i den kuperede ådal.

1 Korning Kirke
Korning Kirke betragtes af fagfolk som en af Østjyllands mest sjældne og smukkeste kirker. Den er i 1100-tallet rejst af frådsten på sokkel af granit. Ca. 1400 er der udført en loftshvælvning i koret, mens kirkeskibet nok først fik sine tre krydshvælv langt ind i sidste halvdel af 1400-tallet.

2 Korning Kro
Kornings første kro lå på Korningvej 58, – der hvor nu Genbrugsen ligger. Den blev bygget i 1839, da den første krovært Jens Jacob Pedersen fik kgl. bevilling til krodrift. Den stråtækte kro brændte i 1900, men blev genopført samme sted, hvor den fungerede som kro indtil ca. 1920. Her blev den omdannet til købmandshandel, som fortsatte indtil 1995.

Kornings første kro lå på Korningvej 58, – der hvor nu Genbrugsen ligger. Den blev bygget i 1839, da den første krovært Jens Jacob Pedersen fik kgl. bevilling til krodrift. Den stråtækte kro brændte i 1900, men blev genopført samme sted, hvor den fungerede som kro indtil ca. 1920. Her blev den omdannet til købmandshandel, som fortsatte indtil 1995.

I 1904 byggede man i krydset mellem Merringvej og Korningvej et forsamlingshus, der i 1939 blev indrettet som afholdshotel. I 1968 fik afholdshotellet spiritusbevilling, og Korning fik således igen en kro. Sporet i Korning begynder ved kroens P-plads.

3 Korningvej
Korningvej blev i 1939 asfalteret på strækningen fra Hatting til Korning Kro. 5 år senere blev dette arbejde videreført i retning mod Hornborg, idet man rettede vejen ud og opførte en ny vejdæmning umiddelbart nord for den gamle bro. I 1944 blev den nye vej taget i brug, men først asfalteret i 1946. Resterne af den gamle bro og vejanlæg på begge sider af åen kan ses, hvis man følger Sporet ved Korning.

Korningvej blev i 1939 asfalteret på strækningen fra Hatting til Korning Kro. 5 år senere blev dette arbejde videreført i retning mod Hornborg, idet man rettede vejen ud og opførte en ny vejdæmning umiddelbart nord for den gamle bro. I 1944 blev den nye vej taget i brug, men først asfalteret i 1946. Resterne af den gamle bro og vejanlæg på begge sider af åen kan ses, hvis man følger Sporet ved Korning.

4 Gesager Å
Gesager Å udspringer sydvest for Hedensted by og løber i nordlig retning vest om Løsning, Merringgård og Korning. Nedstrøms Korning føres Gesager Å forbi Mølledammen ved Klaks Mølle via det i 2012 anlagte stryg. Fra Klaks Mølle ændres navnet til Bygholm Å, som løber i vestlig retning gennem Bygholm Sø og Horsens by til Horsens Fjord.Gesager Å udspringer sydvest for Hedensted by og løber i nordlig retning vest om Løsning, Merringgård og Korning. Nedstrøms Korning føres Gesager Å forbi Mølledammen ved Klaks Mølle via det i 2012 anlagte stryg. Fra Klaks Mølle ændres navnet til Bygholm Å, som løber i vestlig retning gennem Bygholm Sø og Horsens by til Horsens Fjord.

Sporet ved Korning går langs Gesager Å, der ved erosion har gravet sig ned i morænelandskabet. Her er opstået skrænter på 10-15 meters højde. Gesager Å løber i naturlige slyngninger på bunden af ådalen. I

Korning har man anvendt engene ved åen til græsning af kreaturer, og lodsejerne ved åen enedes om at bygge et stemmeværk for at kunne vande markerne. Stemmeværket blev bygget før 1920 og var i brug til ca. 1950.

Fra Sporet i Korning kan resterne af stemmeværket ses i åen lidt syd for den gamle bro. Det var tidligere et yndet udflugtsmål for alle i byen, og børn og unge badede på det sted. På skrænterne syd for Korningvej er bevoksning kommet efterhånden som græsningen ved åen ophørte.

 

Rutekort

Sporfolder

Kontakt lodsejer