Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Sporet Kibæk Syd

Natursti ved Kibæk, 15 km syd for Herning.
Sti på 2,7 km

Turen går gennem et kulturlandskab i udkanten af Kibæk, og den kan starte mange steder. Der kan parkeres ved Bibliotek og Lægehus, Solbakken 30. Ruten er en 2,7 km. rundtur. Man kan evt. udvide turen til det øvrige stisystem i og omkring Kibæk.

1. Kirkesti
Ruten starter syd for Kibæk Bibliotek, hvor Kirkestien følger Vardevej mod Assing – og hvor sognets ældste bygning Assing Kirke ligger. Navnet Kibæk stammer fra de mange (ti) bække i et landskab, der (fra oldtiden og frem til jernbanen blev anlagt) var sparsomt beboet. Herfra er der en rigtig flot udsigt mod vest over Trang Eng.

2. Eng og Mose

Stien drejer mod vest gennem Trang Eng, oprindeligt kaldet Trang Mose. Stien følger Trang bæk – der egentlig er en dræningskanal opstået omkring år 1900. De gamle 1800-tals kort over området (se kortudsnit nedenfor) viser, hvor udbredt Lyngheden var dengang i Assing Sogn, hvor folketallet i 1850 var 402.

 

3. Kvæg og Islandske Heste
Engen har i århundreder været brugt til græsning, og studedrift var i 1800-tallet hovedindtægten for Hedegaard (punkt 9). Man sagde, at Chresten Thellesen (1841-1918) gik med stude herfra og til Husum. Hans barnebarn Kristine (1883-1934) gik i skole i Mikkelborg og red på islandsk hest til konfirmationsforberedelse i Sdr. Felding Præstegaard. Engen bliver i dag stadig brugt til græsning, og her går igen islandske heste.
 
4. Bakkelandskab efter tørvegrave
Enhver gård gravede sine egne lyngtørv, som de fyrede med i kakkelovnen for at holde varmen om vinteren. Det bakkede landskab ved bækken er fra tørvegravning. Tørvegravning var almindelig fra jernalderen og op til midten af 1900 tallet. På Hedegaard (punkt 9) stoppede man brugen af tørv i 1933, hvor det nye stuehus fik centralfyr, og man fyrede med koks.  Under krigen blev der igen skåret tørv mange steder.

5. Læhegn
Tilbage i Vikingetiden begyndte afskovningen i Vestjylland, og langsomt overtog heden den oprindelige egeskov, og fra ca. 1500 tallet til 1866, hvor Hedeselskabet blev etableret, var det meste af Vestjylland indtaget af lyngheden. I 1921 blev Ingvard Kristensen gift med Kristine, som var født på Hedegaard (punkt 9). Noget af det første, de gjorde, var at plante træer både omkring gården og omkring markerne. De første læhegn var rødgran, plantet i 1920’erne, og i 1960’erne plantede næste generation det løvhegn, der er her nu.

6. Veje, Jernbane og Kibæk by
Før bygning af jernbanen var der ingen by og ingen egentlig landevej. Med jernbanen kom håndværkere og forretningsfolk udefra. Fra 1880 til 1890 kom der entreprenører (til bygning af jernbanen), en politiassistent, en gæstgiver, købmænd, skomagere, skræddere, smede, bagere, træhandlere, manufakturhandlere, kartemagere, urmagere og vognmænd. I dag er der kun få forretninger tilbage, men mange flere – ca. 1.300 - husstande i Kibæk. 7. Børnehave og Bulderby

Barakkerne, som i dag huser børnehave, blev oprindelig opført i 1990erne som flygtningelejr i forbindelse med krigen på Balkan. Barakkerne var tiltænkt som midlertidige huse, og jorden blev lejet for en femårig periode. Da flygtningene forlod stedet, blev der oprettet børnehave, og jorden blev solgt til kommunen.
 
8. Kroketbane
Marken ind mod byen tilhører kommunen, og i øverste ende lejer Kibæk kroketklub jorden og har indrettet kroketbaner her, som de selv vedligeholder. Kibæk kroketklub spiller turneringsspil, og kroketspillet er vældig populært blandt den ældre del af befolkningen i Vestjylland.
 
9. Hedegaard
Gården har været beboet af Thelle-slægten siden ca. 1790. I 1834 blev den, som sognets sidste fæstegård, frikøbt i selveje af Thelle Pedersen. Sporet går i bunden af haven, som blev anlagt af Ingvard og Kristine Kristensen (datter af Chresten Thellesen) i 1927 som forberedelse til bygning af stuehuset, som er fra 1933.

10. Bibliotek
Efter strukturreformen i 2007 fik Kibæk Bibliotek i rådhusbygningen, der blev opført ved kommunalreformen i 1974. Kibæks første bibliotek var privat drevet af blikkenslagerens kone, senere videreført af sognet frem til 1974.  Det gamle rådhus, hvor der altså nu er bibliotek, huser også Lægehus og Herning Kommunes Områdekontor Syd.