Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Sporet Jeksen Bæk og Bjertrupskovene

Natursti ved Hørning.
To stier på 7,7 og 3,3 km

Velkommen til sporene. Du kan vælge mellem to spor, henholdsvisSporet langs Jeksen Bæk på 7,7 km og Sporet gennem Bjertrupskovenepå 3,3 km. Begge ruter er markeret med gule pile og prikker,samt skilte med navne. Begge spor kan startes ved BørnehusetElgårdsminde, Elgårdsmindelunden 151, 8362 Hørning. Der er Parkeringved stedet. På Sporet ved Jeksen Bæk kan turen også startespå Gl. Ryvej øst for Jeksen by, hvor der også er bord/bænkesæt, ogparkering ved Adslev Kirke. Se i øvrigt info på folderen.

1 JEKSEN BÆK

Jeksen Bæk har sit udspring ved gården Handstedlund på Ryvejen vest for Jeksen by. Bækken er dog først frilagt ved Gl. Randersvej. Den løber langs Jeksen Dalvej ned i dalen, hvor den løber mod nord og passerer Marielystvej. Dens videre forløb går til opstemningen ved Kollens Mølle, og via fisketrappen videre nordpå. Bækken vokser meget grundet mange væld fra bakkerne. Det betyder, at ved sit udløb i Aarhus Å ved Fusvad, er den blevet til en meget stor bæk. Jeksen Bækken er meget ren, og nogle gange går ørreder helt op til Kirkestien.

2 KIRKESTIEN

Kirkestien fra Jeksen til Adslev, som er en del af sporet, eksisterer i dag fra Jeksen by og via Jeksendalen op til Adslev. I gamle dage fortsatte kirkestien gennem  Jeksen by vest over ned over markerne til Ryvejen. Her fulgte stien så Ryvejen til udkanten af det daværende Adslev Sogn.

3 FREDNING AF JEKSENDALEN

Fredningspåstanden blev rejst i 1973 af det daværende Fredningsplanudvalg for Århus Amt, og i 1979 blev 730 hektar i og omkring Jeksendalen fredet ved kendelse fra Overfredningsnævnet.

4 FLORA OG FAUNA

Flora og Fauna findes i rigt mål i Jeksendalen. Året rundt er det muligt at iagttage et rigt dyreliv, som naturen gerne deler med os. Man kan bl.a. møde hejren, når den majestætisk fisker ved bækken, ravnen under dens til tider akrobatiske flugt, og om efterår og vinter ses vandstærens karakteristiske adfærd. Mød også en grønspætte, stor flagspætte, spætmejse, due- og spurvehøg, musvåge og et utal af mejser (top-, hale-, sump -og blåmejse) samt musvit.

5 ENGENE

Engene i dalen er indhegnet til afgræsning og bliver pt. afgræsset af Skotsk Højlandskvæg. På engen gror der en sjælden tue-art. Det er planten Top-star, der står i tætte tuer, der bliver hævet op på en tørvelignende sokkel bestående af rødder og dødt plantemateriale. Planten er ret sjælden.

6 GAMMEL SKOLE

Adslev Gl. Skole, der ligger på adressen Kollens Møllevej 8 (se skiltet på bygningen) er opført i 1878, og har været skole frem til 1963, hvor eleverne og læreren blev overført til Hørning Skole. Den sidste lærer hed Knud Erik Jensen.

7 BRUGSEN

Adslev Brugs, der har ligget på Kollens Møllevej 2, har regnskabsbøger tilbage til 8. oktober 1897. Brugsen startede i et bindingsværksstuehus, som tidligere hørte til en gård. I 1930 blev der bygget en ny brugs, som har været en del af den nuværende bygning. Adslev Brugs blev nedlagt i 1979.

8 KIRKE

Adslev Kirke og Skovkirke. Kirken er opført omkring år 1175. Våbenhuset er fra 1863/64, som erstatter tidligere opførte våbenhuse. Klokken har tidligere været  ophængt i et klokkespir og senere en klokkestabel, og senere overført til nuværende tårn fra 1925. Kirken har gennemgået en hovedrenovering i 1969/70. Kirken er normalt åbent i sommerperioden, og man er velkommen til at kigge ind. I 2015 har Adslev Menighedsråd fået opført en skovkirke i Præstskoven nord for Adslev by.