Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Sporet ved Gammel Estrup

Natursti ved museet Gammel Estrup, 20 km øst for Randers.
Sti på 5,5 km

Den afmærkede rute er ca. 5½ km lang. Der er bænke undervejs for et hvil, hvor udsigten eller stilheden kan nydes. Da sporet går gennem indhegninger med dyr, kan man ikke tage hunden med.

Herregården Gammel Estrup har fra 1340 til 1926, været ejet af slægterne Brock og Scheel. Adelsslægterne har haft store rigdomme og været blandt de største jordbesiddere i Danmark. Nu sikrer museerne Gl. Estrups historie, både hvad angår adelslivet og landbrugsdriften.

1   Bøgeskråningerne
Skoven hørte indtil 1928 til Gammel Estrup, men ejes nu af Løvenholm Fonden. På de stejle skråninger er det umuligt at drive agerbrug, og der har formodentlig altid været skov eller krat her. De gamle bøge kan være efterkommere af den oprindelige skov.

2   Iskælderen
På dette sted i skoven var en stenkælder, der tidligere blev brugt til opbevaring af is. Der er opsat en informationstavle ved Iskælderen, hvor man kan læse mere om stedet.

3   Herregårdsmarkerne
Nord for skoven og hovedvejen ses en del af det storslåede herregårdslandskab - store marker med lange læhegn. Her har mange mennesker været beskæftiget gennem tiderne med hestespand, såsædskurve, leer eller segl. Nu klarer de store maskiner arbejdet.

4   Skovarbejder huset
Mikkelsdalshuset er et godt eksempel på de mange funktionærboliger, som godserne opførte i slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet. Det solide materialevalg og ensrettede udtryk signalerede herregårdens særegenhed og status. Boliger som denne udgør derfor en værdifuld del af den danske herregårdshistorie, som dog ofte er overset. Huset er i dag indrettet, som det kunne have set ud i 1933, hvor skovarbejderen Niels Brøsted og hans familie flyttede ind. I 2014 har Gammel Estrup – Herregårdsmuseet restaureret og rekonstrueret Mikkelsdalshuset og dets inventar på baggrund af gamle billeder og interviews med efterkommere af familien Brøsted.

5   Gravhøje
Gravhøjene er fredede fortidsminder. Fra højene er der mod nord udsigt over Allingåbro og Grund Fjord. Mod syd ses husmandsudstykningerne fra 1920’erne langs rette nord/syd- og øst/vestgående veje. I dag sammenlægges jorden atter i større enheder, enten ved handel eller forpagtning.

6   Landbruget omkring sporet
Landskabet har gennem tiden forandret sig. For mindre end 100 år siden var dette område store marker, som tilhørte herregården Gammel Estrup. Omkring 1920 og frem, blev der bygget små statshusmandsbrug i området. Årsagen var lensafløsningsloven af 1919, hvor staten overtog dele af godsernes jord til udstykning. Med tiden er landbrugene igen vokset og nu er der kun 2-3 landbrug tilbage i Lundby. Følg skellet mod asfaltvejen og forestil dig, at der var heste, køer, grise og høns på alle gårdene. Sådan var det for et par generationer siden. Bemærk så stilheden i dag. Der er stadig produktion af fødevarer, men om nogle år er det hele måske skov igen. Alt sammen sket inden for 100 år.

7   Langs stendiget
Det sydvendte skovbryn med stendiget er et yndet levested for smådyr som firben, stålorm, mus og lækat. På den sidste del af turen passeres et gravsted, hvor familiemedlemmer fra slægten Scheel er begravet.