Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Sporet i Gjerlev Kær

Natursti ved Gjerlev, 13 km sydøst for Mariager.
To stier på 3,5 og 5 km

Der findes to startsteder, enten ved Østermarksvej mellem nr. 28 og 32, hvor der kan parkeres i vejsiden eller på Ærteholmsvej ved spejderhuset, hvor der ligeledes kan parkeres. Sporet har to ruter: gul rute på 3,5 og rød rute på 5 km.

1. Jagtforeningen
Gjerlev Jagtforening ejer dette jordstykke, hvor der holdes flugtskydning.

2. Møgelholm
Her er ruiner af en ejendom, som nedbrændte i 1955. Ejendommen blev ikke genopført, og jorden blev udstykket. Det menes, at der omkring 1200-tallet har ligget en røverborg her, da havet var højere end i dag og fjorden gik helt ind, hvor engen nu er. Rune Johnsen, kong Erik Glippings tjener menes at have boet/overnattet her.

3. Øster Tørslev å
Sporet fortsætter langs Øster Tørslev å. Gamle kort afslører, at åen tidligere har slynget sig i store meanderbuer igennem kæret. På kort fra 1899, er åen naturligt slynget i ådalen, men på kort fra 1928 er den rettet ud. Sporet går over mange lodsejeres små engparceller. Disse har før udretningen været anvendt til græsning, høslet og tørvegravning. For at få et større høstudbytte blev åvandet opstemmet, og via vandingskanaler blev vinterens overskudsvand ført ud over disse flade enge. Overrislingen gav gødning til enghøet og foder til kvæget, som så gav gødning til den fattige sandager. Heraf kommer ordsproget: ”Eng er agers moder”, der ligger til grund for den kendsgerning, at de gårde med engparceller havde det største høstudbytte.

4. Skelettet
På dette jordstykke, som tidligere tilhørte præstegården, fandt et par drenge skeletdele af et menneske i 1955. Det blev ikke opklaret, hvor gammelt skelettet var.

5. Gjerlev vandværk

6. Sø
Søen benyttes til opsamling af overfladevand fra Gjerlev by. Ved søen er der bålplads og store sten til at sidde på. Udskiftningen i Gjerlev I 1777 – 1788 var der en præst i Gjerlev ved navn Johannes Pedersen Schmidt. Han spillede en stor rolle ved udskiftningen i Gjerlev omkring 1785. Det fortælles, at præsten fik en dobbelt så stor og langt bedre eng end andre med samme hartkorn (hartkorn blev tidligere brugt som enhed for værdien af landbrugsjord). Om folk ikke var tilfredse med udskiftningen vides ikke, men der gik sagn om, at præsten efter sin død gik omkring nede i kæret og flyttede på skellene. Det fortaltes ligeledes, at han om aftenen gik omkring og råbte: ”Her er reb og ret skjel”. Afslutningen på historien forlyder, at Hans Knudsen, der var pastor i Gjerlev fra 1846 – 1858, en aften hørte råb fra kæret. Han tog sin kjole og krave på, og med Bibelen under armen gik han ned i engen. Han var der et par timer, og siden hørte ingen noget til pastor Schmidts råben.

Rutekort

Sporfolder

Lodsejer