Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Fjordklyngens MTB-spor

Fjordklyngens mountainbike-spor på 59 km.
Sporet går igennem landsbyerne: Skals, Skringstrup, Låstrup, Nr. Rind, Sundstrup og Ulbjerg.

Fjordklyngens MTB-spor løber gennem den smukke, varierede natur i Fjordklyngen. Sporet forbinder de seks landsbyer i Fjordklyngen: Skals, Skringstrup, Låstrup, Nr. Rind, Sundstrup og Ulbjerg. Hovedsporet er 59 km. Ruten følger skovveje, stier, markveje, grusveje og små asfalterede veje. Undervejs passeres mange forskellige naturtyper: Strand, skov, hede, marker og enge. På hovedsporet kan man vandre, løbe eller cykle med en rimelig robust cykel. Til hovedsporet er der knyttet en række single tracks. Et single track er et meget smalt spor, hvor man kun kan færdes én ad gangen. Her kommer man i tæt berøring med naturen. Single tracks er velegnede til vandring, trailløb eller cykling på mountainbike, og er beregnet til at give sved på panden. De er af varierede sværhedsgrad og længde.

Kærby Bakke

Sporet er oprindeligt anlagt til afholdelse af stafetløb, og det snor sig rundt om den nyanlagte shelterplads, hvilket gør det meget publikumsvenligt. Det ligger på en bakkeskråning, og det går derfor rigtig meget op og ned ad bakke. Lige ved siden af sporet ligger en udfordrende rock garden, en "sten-have", som absolut kun er for de mest øvede. Brugen er på eget ansvar. Kærby Bakkes rock garden er enestående på grund af sin størrelse, længde og det faktum, at der er godt med fald på. Måske er det den eneste af sin slags i Danmark. 

 

Skansen
Lige ved indgangen til sporet ses resterne af den tidligere destruktionsanstalt, kartoffelkogeri og sortercentral. Derefter følger en tur i det bakkede landskab, der virkelig giver mulighed for at få pulsen op og god fart på cyklen. Det er perfekt pulstræning, der kan gentages med en rundtur gennem Nr. Rind. Sporet er meget velholdt, takket være den private lodsejer på Skansen. 

Tekniksporet
I den lille, privatejede skov lige overfor Værestedet har Fjordklyngens Cykelklub indrettet et teknikspor, der må bruges af alle. Sporet indeholder flere elementer til god og spændende tekniktræning: step-ups, drops, nedkørsler, switch-backs og snævre sving. Skoven består af både gammel og nyere nåle- og løvskov samt en opgivet mark, der er sprunget i skov. Arealerne med de forskellige skovtyper er alt for små til, at det har kunnet betale sig at gøre noget ved skoven. Nu er den lille skov i stedet beriget med et teknikspor. 

Ulbjerg Klint
Sporet starter ved t-krydset i Trekroner, hvor der drejes til venstre væk fra hovedsporet. Følg den lille, græsbeklædte sti, der ender i en stejl nedkørsel til stranden. Derfra fortsættes med nord på selve stranden, der veksler i beskaffenhed alt efter vejr- og vindforhold. Nogl dage er der en fin, bred forstrand, der er fast og god at køre på, men andre gange er det nødvendigt at køre i vandkanten for at undgå det fine sand. Brug en cykel, som du ikke er alt for øm over. Det er en fantastisk tur, som man ikke må snyde sig selv for. 

Stranden forlades lige syd for Store Klinthøj, hvor man bliver ledt over en færist og videre langs den gamle mergelgrav. Sporet kan godt være lejret og fedtet her. Følg derefter markvejen tilbage mod Ulbjerg, men hold øje med det smalle spor, der går fra på venstre hånd, inden man kommer tilbage til byen, og som fører udenom byen og tilbage på hovedsporet. Stop op og læs de mange infotavler undervejs, der fortæller om stedets særprægede natur og historie. 

Rastepladsen
Sporet snor sig gennem den lille skov bag rastepladsen og ender i en stejl og udfordrende nedkørsel. Husk at nyde udsigten over fjorden og fjordengene, inden du påbegynder nedkørslen. 

Kildedalen
På kanten af Kildedalen lige i udkanten af Skals ligger den lille, privatejede skov. Sporet bevæger oppe på kanten op- og nedkørsler. Pas på, der kan være mange rødder og ujævnheder, og sporet kan ære noget fedtet i vådt føre. Kildedalen har tidligere forsynet et nærliggende teglværk med ler, og har desuden en fortid som byens losseplads. Begge dele er dog længe siden nu. Læs infotavlen ved indgangen til sporet. I dag er Kildedalen et naturskønt område med græssende kreaturer i bunden og varieret skov langs siden, blandt andet en lille bøgeskov, hvilket ikke er så almindeligt på disse kanter. 

Ydersporet
Sporet går på et dige opført i 1984. Langs fjorden er der rørskov. Mod land er de afvandede arealer lidt specielle, da vandet ledes mod den naturlige vandledningsretning og ind til pumpestationen. Ved højvande i fjorden kan overkørslen over pumpekanalen stå under vand.

Skoleskoven
Skoven er privatejet, men lodsejer har åbnet den for Skals’ borgere, der benytter den flittigt til gå- og løbeture. I skoletiden genlyder denne skov ofte af glade barnestemmer, da Skals skole bruger skoven i undervisningen. Deraf navnet. Når man færdes på sporet, skal man være forberedt på at møde ting på sporet, som børnene har efterladt. Sker dette, stopper man og lægger tingene ind til siden. Sporet starter lige efter at man har passeret de to gravhøje ved navn Olufshøje. Man følger sporet rundt om plantagen, vær forberedt på det snævre sving lige inden det går opad. Når man har passeret skovvejen, går det kraftigt opad inden man kommer til den stejle nedkørsel tilbage til skovvejen. Her drejes til højre, og kort efter til højre igen. Nu går det opad, husk at lægge vægten frem i sadlen, ellers kommer du ikke op. Ud for granplantagen går turen stejlt nedad til lejrpladsen, og derefter kommer en opkørsel, der stiller store krav til teknikken. De færreste kommer hele vejen op uden at sætte en fod til jorden. Følg sporet rundt om granplantagen til den anden side og ind mellem granerne. Herinde går sporet nedad mellem træerne, og der er mulighed for at få god fart på, inden man når enden af plantagen, hvor sporet drejer, og man kommer ud af plantagen. Markveje fører tilbage til hovedsporet.