Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Sporet ved Dråby

Natursti ved Dråby Strand, 7 km nordøst for Ebeltoft.
To stier på 6,9 og 9,6 km

Ved Dråby Strand Camping, er der P-plads overfor kiosken. Sporet nås til fods eller cykel fra Ebeltoft og forbinder sig til Dråby, Dråby Kirke og smukke bøgeskove nord for Dråby. God tur!

Sporet ved Dråby går langs Dråby Strand, Purbækken i Boeslum Gunger, højdepunktet Karls-bjerg og den fine Dråby Sø. P-plads og turstart ved Dråby Strand Camping. Ruterne er hhv. 6,9 km (gul) og 9,6 km (gul+blå). Numre henviser til kortet.

1. Dråby Strand
Ca. 200 m inden for strandkanten ses høje skrænter. Her har landet hævet sig 4,2 m, siden isen forsvandt for 12.000 år siden, og Stenalderhavet gnavede disse skrænter. Stranden foran er "ma-rint forland" – altså sand, grus og sten aflejret af havet. Derfor er den tør og næringsfattig – men det er netop betingelsen for det blomster- og insektrige strandoverdrev. Her græssede der i man-ge år får, men løse hunde satte en stopper for det. Strand og især skrænter er derfor nu under tilgroning. Her er der 1. klasses havbad. Følg kortet, da stranden er uden mærkepæle.

2. Boeslum Gunger - en gammel havbugt
Ved Pumpehuset møder man Purbækken, afvandingskanalen for Boeslum Gunger. Vandet pum-pes herfra i rør til havet. I opgravet materiale langs Purbækken ses ofte havmuslinger og snegle, især Hjertemusling. De er flere tusinde år gamle og viser Gungernes fortid som fjord i Stenal-derhavet. Senere blev fjorden fersk lavvandet mose, og der blev aflejret dynd over sandet (Gun-ger: Jorden gynger, når kvæget bisser). Syd for bækken ses stadig de lange smalle englodder, der sikrede hver gård i Boeslum høslæt til vinterfoder. Afvandingen i 1954 gav god landbrugs-jord, men dræningen får dyndjorden til at "sætte sig" og igen blive vådere. Flere marker overgår nu igen til eng/mose, og måske sættes Gungerne igen under vand. Der er spredt Grå-Pil, Tagrør og andre moseplanter, og der er ofte Sanglærke, Vibe, Rødben, Strandsskade og Fiskehejre.

3. Nyt løvtræshegn og vildt
Moderne hegn er 3-rækkede blandede løvtræhegn – her både med Ahorn, Eg, Røn, Tjørn og Ask. Under plantningen fandt man en "køkkenmødding" fra Jæger-Stenalder (4000 år f.Kr.) med skaller, knogler og flinteredskaber. Nye hegn, vandhuller og nåletræer er gode for vildtet og tegn på landmandens jagtinteresse. Her står ofte Rådyr – vis hensyn.

4. Blomster og udsigt på Karlsbjerg
Sporet passerer store marker med intensiv planteavl. Det flotte Karlsbjerg er områdets højeste punkt (53 m) - indgang i hegningens NV-hjørne. Arealet er et arts- og blomsterrigt gammelt græsningsoverdrev – bl.a. med den sjældne Smalbladet Klokke. På toppen er der to mindre Bronzealder-høje og stenrevler fra senere tiders rydning af marksten. Nutidens velfodrede krea-turer, der er på stald om vinteren, er kræsne, og kan ikke holde tornebuskene nede, og Karls-bjerg er under tilgroning med Tjørn, Slåen og Rose.

5. Områdets sidste fuldtidslandbrug
Det gamle Søgård ligger nede ved Dråby Strandvej. Den ny Søgård opførtes efter brand i 1961, og er områdets sidste moderne fuldtidslandbrug (127 ha) og har svine- og planteavl. Afgrøderne er de "normale" (Byg, Hvede og Raps), men brak- og naturarealer presset af Ebeltoft By, som-merhuse og naturhensyn i Gunger og Dråby Kær.

6. Dråby Sø - gammel havn og ellesump
Dråby var op til ca. 1200 Mols’ vigtigste havneby - derfor den store kirke (indviet til søfolkenes skytshelgen Skt. Nikolaus). Landhævningen tørlagde også Dråby Fjord - kun søen er tilbage. Stien følger en eventyrlig gammel ellesumpskov med kig til den smukke sø. Træerne, især Rød-El og Ask, blev førhen stævnet (skåret ned) og brugt til gavntræ og brænde. De skød igen fra stubben, der efterhånden blev opsvulmet (trunter). Der er artsrig skovbundsflora med fx Gul og Hvid Anemone, Firblad, Skov-Angelik, Eng-Nellikerod, og rigt fugleliv (Toppet Lappedykker på vandet). Dråby Sø er ren med klart vand og vandplanter. Gæster må gerne bruge bro, bænke og bålsted ved søbredden.