Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Sporet ved Baubjerg

Natursti ved Sinding, 7 km nordvest for Silkeborg.
Sti på 5 km

Sporet begynder mellem Sinding og det åbne land på Charlottenlundvej. Den afmærkede rute er ca. 5 km lang og er afmærket med gule pile. God tur!

1. Baubjerg
Baubjerg er 87 m høj, så herfra er der en storslået udsigt vesterud og der er mulighed for at se smukke solnedgange. Baubjerg er ligesom de to andre højdepunkter på ruten dannet af aflejrin-ger fra den sidste istid Det er såkaldte morænebakker. I nærheden af Baubjerg ligger en gammel sandgrav, der tidligere har været benyttet af byens beboere – nu omgivet af smukke gamle ege-træer. På de omliggende marker kan man se de gamle husdyrracer bl.a. de store flotte jyske he-ste. Man mærker jorden ryste under fødderne når de kommer galoperende.

2. Sinding Vesterskov
Fra dette skovhjørne er der en flot udsigt ned mod Sinding og ”Olsen slugten”. Skoven består af områder med bøgetræer og områder med nåletræer, mens der i skovbrynene findes egetræer og ahorn samt flere andre arter. I Vesterskoven ser man stadig de gamle diger mellem parcellerne, fra dengang hver gård havde deres skovareal. I bøgeskoven er der om foråret et snehvidt tæppe af blomstrende hvid anemone og i nåleskoven er det svampene, der regerer især om efteråret.

3. Krebsesøerne
Stien munder ud i skoven ved to sammenhængende søer, hvor der tidligere har været produceret tørv. Her ved søerne er et nyplantet område med blandet løvtræer og lærketræ. Om foråret kan man høre et kor af mangfoldige frøer fra søerne.

4. Møllebakken
Møllebakken er turens højeste punkt med sine 98 m. Der har oprindelig stået en vindmølle her, deraf navnet. Her er en formidabel udsigt til alle sider. I klart vejr ses Himmelbjerget tydeligt samt de to andre højdepunkter på ruten. Dele af den gård, der ligger nedenfor bakken er rester af et oprindeligt teglværk.

5. Thomasbjerg
Thomasbjerg er turens tredje højdepunkt med sine 81,09003 m!! ifølge det angivne geodætiske punkt, der er på stedet. Den nærliggende gård, Thomasbjerggård kan føres tilbage til 1400-tallet. I nærheden findes flere beboede rævegrave. Der går også ret tit en flok rådyr på skråningerne

6. Svanesøen
”Svanesøen” er turens højdepunkt rent oplevelsesmæssigt. ”Svanesøen” er egentlig en lergrav, men den har et meget rigt dyreliv. Der har således ynglet svaner lige fra først i 1980´erne med få års undtagelse. Et år havde svanerne 9 unger, som må siges at være usædvanligt, når man samti-dig tager i betragtning, at der også det år var 2 andefamilier med henholdsvis 7 og 8 ællinger samt et blishønsepar med 6 unger.

I vandet er der gedder og allehånde smådyr. Af plantevækst omkring søen kan nævnes alm. fred-løs, vandranunkel og den ikke helt almindelige skjolddrager med de smukke himmelblå blom-ster. ”Svanesøen” er i mange år blevet brugt som udflugtsmål og undervisningsbiotop af den nærliggende skole. Der er nu opstillet en bænk, hvorfra man kan iagttage fuglelivet omkring søen.

Se mere på hjemmesiden www.Baubjergstien.dk

 

 

Rutekort

Sporfolder

Kontakt lodsejer