Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Sporet mellem Alken, Bjedstrup og Svejstrup

Natursti ved Alken, 6 km vest for Skanderborg.
Sti på 5,7 km.
Sporet er mangelfuldt afmærket - husk et kort eller en telefon.

Sporets samlede længde er 5,7 km. Det er muligt at parkere ved Alken Station og ved Bjedstrup Skole. Går man turen fra Bjedstrup Skole i retning mod Alken Østergård, skal I fra busve-depladsen ned ad grusvejen til venstre for det gule murstenshus. God tur!

Fra Alken Station følges banen mod øst til Emborgvej og Gl. Alken. Herfra mod nord ad den gamle Skolesti til Bjedstrup. Fra Bjedstrup følges vejen ned mod Kirstinelund. Sporet går herfra i et kuperet terræn ned gennem Langdalen. Nordligst er der forbindelse op til Svejstrupvej. Stien gennem langdalen ender ved Alkenvej, hvor ad man fortsætter tilbage til Alken Station.

1. Alken
Alken er bygget op omkring Alken Station efter 1871, da jernbanen blev etableret. Overfor Al-ken Station ligger Alken Mejeri, der i dag fungerer som samlingspunkt for byens aktiviteter. Der er også en velassorteret købmandsbutik i byen. Alkengårdene Alken Østergård og Alken Ve-stergård ligger ved det gamle Alken. Navnet Alkens første led afledes måske af trænavnet el. Andet led -kind betyder bakkeskråning. Alkengård er beskrevet i 1554 som tvillinggård, der var krongods, og som før reformationen havde tilhørt Øm Kloster.

2. Skolestien
Er den oprindelige vej mellem det gamle Alken og Bjedstrup. Den kan ses på et kort fra 1784 og ses også på senere kort. Seljerøn (Sorbus intermedia) læhegn er plantet langs det meste af sko-lestien for ca. 50 år siden. Det er et vindtolerant træ, der trives fint i sollys, uden at blive for stort.

3. Sortehøj
Er en fredet gravhøj, en såkaldt rundhøj fra oldtiden. Den er beliggende 77 meter over havet og har en højde på 3,15 m og en diameter på 31 m. Der har ligget flere gravhøje rundt omkring den, men de er væk i dag.

4. Bjedstrup
Bjedstrup er opstået som udflytterby i vikingetiden (endelsen "strup" af torp betyder udflytter-by), antagelig af udflyttere fra en nu nedlagt landsby, Dover, hvor kun Dover Kirke er tilbage. Tidligere gik Skanderborgvej gennem Bjedstrup og beliggenheden gav i en periode grundlag for bl.a. brugs og bager. I dag huser byen områdets skole, fritidsklub og børnehave. De tilhørende boldbaner og sportshal er centrum for mange af områdets idrætsaktiviteter.

5. Langdalen
Er en smeltevandsdal og strækker sig fra Bjedstrup til bunden af Mossøtunneldalen / Svejstrup enge. En del af jorderne har hørt til en af Bjedstrups ældste gårde, Kirstinelund, som i dag er et bofællesskab. Det meste af dalen er opdyrket, men noget af de nordvestlige skråninger ligger hen som overdrev. Gennem dalbunden har der gået en vej, som forbandt udflytterbyen med eng-arealerne i tunneldalen.

6. Svejstrup
Hvor stien kommer op til nordvestlige dalkant og drejer mod sydvest er der desuden sti op til vejen mod landsbyen Svejstrup. Lige som Bjedstrup er Svejstrup en udflytterby og beliggende ved øvre del af slugt/dalsænkning ned mod tunneldalen. Det gamle landsbypræg med smalle byveje er udpræget i byen. Langdalsbækken gennemløber Langdalen. Man hører lyden fra den, når man kommer ned ad skrænten 100 m fra vejen ind til Kirstinelund. Den bliver rørlagt 5 m før den krydser sporet. Godt halvvejs gennem dalen løber den igen frit for i Svejstrup enge at løbe sammen med andre småbække og kildevæld.

7. Ellesump
Nederste del af Langdalsbækken er omkranset af ellesump. Rødel (Alnus glutinosa) er det ene-ste af vore skovtræer, som kan vokse på vanddækkede arealer, og den trives således godt langs bækken og i det omkringliggende område, hvor små kildevæld skyder op. Træerne er ofte fler-stammede som følge af tidligere tiders stævning, hvor træerne efter afskovning satte nye skud. Rødel er karakteriseret ved at have rodknolde med bakterier, der kan binde luftens frie kvælstof, derved tilføres næring til den omgivende jord, når bladene nedbrydes.

8. Svejstrup enge
Svejstrup enge ligger i de lavtliggende landområder mellem Mossø og Vessø. Siden udskiftnin-gen (1779) har ejerskabet til engene været fordelt blandt gårdejerne i området, som havde græs-nings- og tørveskærings arealer der. I dag er området hovedsagelig afgræsset eng med pilekrat, hvorfra nattergale kan høres i forsommeren.

Rutekort

Sporfolder

Kontakt lodsejer