Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Sporet ved Lavvang

Natursti ved Ryslinge, 4,5 km øst for Ringe.
Sti på 1,5 km

Sporet ved Lavvang ligger ca. 4,5 km sydøst for Ringe. Du kan f.eks. tage bus 801, Odense-Svendborg-Rudkøbing. Den afmærkede rute er ca. 1½ km lang. God tur. 

1. Ryslinge Skulpturpark
Den 1. april 1995 blev skulpturparken indviet. Helt i den økologiske ånd er de mange skulpturer bygget af naturens egne materialer. Den økologiske skulpturpark bliver derfor en oplevelse under stadig forandring. Ting vil opstå og forsvinde helt i pagt med de materialer, der anvendes - og helt i pagt med naturens nedbrydende kræfter. I parken kan man blandt andet se kunstneren Erik Brandts »Himmelhullet«, »Torvet«, der er anlagt som et gammelt tingsted, et frugtbarhedssymbol skabt af kunstneren Frede Troelsen samt en labyrint, hvor man kan »fare vild«. Som alle skulpturer er bevoksningen i store træk på naturens betingelser. Her findes vilde planter, der er tilpasset sandede og næringsfattige områder. Overalt i området er der opsat skilte, der informerer om det, man ser. Man kan også læse mere om parken og de mange spændende skulpturer i en folder, der fås hos Gunnar Landtved (se adressen bag på denne folder).   

Parken ligger i en flad dal på en del af Lavvangs jorder. Da isen smeltede efter sidste istid for ca. 10.000 år siden, blev det meste ler skyllet bort. Her er rigeligt med sand og grus, men det er en mager jord, der ikke er særlig egnet til dyrkning.

2. Vandbassiner
De rektangulære vandhuller udgjorde indtil 1979 en del af spildevandsrensningen. Nu bruges de til opsamling af overfladevand. Vandhullerne får lov at passe sig selv, hvilket har bevirket, at dyr og planter er rykket ind.   

3. Sallinge Å
Sporet fortsætter ad broen over Sallinge Å. Den har sit udspring i Sandager mose og ender mange kilometer senere i Odense Å. I den udgravede sø er der skabt mulighed for, at vilde planter og dyr kan slå sig ned. Det gælder også en bestand af frøer og tudser.

 

4.
Sporet drejer her til venstre ad markvejen langs Lavvangs marker.   

5. Markbruget
På markbruget langs sporet dyrkes der fortrinsvis græs, som anvendes til ensilage som foder til køer og kvier. I det området ligger lavt og støder ned mod Sallinge Å er det udpeget som såkaldt SFL-område (Særligt Følsomt Landbrugsområde) og derfor særligt egnet til ekstensiv dyrkning, som f.eks. græs.

6. Foderlade
På Lavvang er der en foderlade på 1000 m2, som indgår i et I/S selskab. I/S selskabet leverer foder til 150 køer fordelt på to gårde indenfor en radius af 10 km. I alt tildeles hver ko 19 foderenheder hver dag, hvilket resulterer i ca. 20 kg mælk med 6,15 pct. fedt. Der er ansat en medarbejder til at blande foder og levere det til landmændene. På Fyn er der indtil videre tre selskaber af denne art.


Du er velkommen til at gå ind i laden og se de forskellige fodermidler. Der går også 150 kvier i laden.